MäklarOfferter

Årsränta & månadsränta – räkna ut månadsräntan eller årsräntan

Årsränta & månadsränta – räkna ut månadsräntan eller årsräntan

Årsränta, även kallad nominell ränta, är den procentandel av det kvarvarande lånebeloppet som låntagaren årligen betalar till långivaren som ersättning för att ha lånat pengar. Årsräntan uttrycks som en räntesats och den används för att beräkna den årliga räntekostnaden.

Månadsränta är den månatliga motsvarigheten till årsräntan. Det är den räntekostnad som en låntagare betalar varje månad. Månadsräntan beräknas genom att dividera årsräntan med 12, vilket ger den månatliga räntekostnaden för lånet baserat på det aktuella lånebeloppet.

Årsräntan representerar endast den årliga räntekostnaden för ett lån, men det är viktigt att notera att den inte inkluderar andra eventuella kostnader kopplade till lånet, som exempelvis uppläggningsavgift eller aviavgifter. I samband med räntebetalningen varje månad, sker även en amortering, det vill säga en avbetalning på själva lånebeloppet. Storleken amorteringen beror på lånets belåningsgrad och låntagarens bruttoinkomst. Det är dessa amorteringsbetalningar som gradvis minskar lånebeloppet över tiden. För att få en fullständig bild av de månatliga kostnaderna för ett bolån, måste man därför lägga ihop den månatliga räntekostnaden med eventuella avgifter samt amorteringsbeloppet.  Denna sammanlagda summa är vad låntagaren måste betala månadsvis, och det är viktigt att ha med alla dessa delar i beräkningen för att få en korrekt bild av de faktiska kostnaderna för lånet.

Räkna ut räntekostnaden från årsränta och månadsränta

Det är enkelt att räkna ut räntekostnaden utifrån årsräntan och månadsräntan. För att inte göra uträkningarna onödigt komplicerade har vi exemplen nedan bortsett från effekten av amortering på lånebeloppet, eftersom effekten på skulden är försumbart liten i sammanhanget.

Årsränta i kronor (årlig räntekostnad)

För att räkna ut årsräntan i kronor, det vill säga den årliga räntekostnaden för ett bolån, kan man använda följande formel;

Årsränta i kronor = aktuell skuld x nominell ränta

Om en låntagare till exempel lånar 3 000 000 kronor med en nominell årsränta på 4 procent betalar man 120 000 kronor i ränta för bolånet under det första året.

Månadsränta i kronor (månatlig räntekostnad)

Månadsräntan i kronor, dvs den månatliga räntekostnaden, beräknas genom att dividera den årliga räntekostnaden med 12:

Månadsränta i kronor = Årsränta i kronor / 12 = aktuell skuld x nominell ränta / 12

För exemplet ovan beräknas månadsräntan i kronor genom att dividera 120 000 på 12, vilket blir 10 000 kronor per månad.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Börja härPil

Amortering minskar räntekostnaden varje månad

Amortering innebär att låntagaren successivt betalar tillbaka delar av bolånet, vilket gradvis minskar den totala skulden. Det exakta amorteringsbeloppet som ska betalas vid varje tillfälle avgörs utifrån lånets belåningsgrad och låntagarens bruttoinkomst. För bolån är rak amortering den överlägset vanligaste amorteringsmodellen. Rak amortering innebär att låntagaren avbetalar ett fast belopp vid varje amorteringstillfälle, vilket gör att lånebeloppet minskar med samma takt under hela lånets löptid. Med tiden minskar alltså skulden och så även räntekostnaderna.

Amorteringskravet innebär att amortering måste ske på bolån där belåningsgraden överstiger 50 procent av bostadens marknadsvärde. För lån med en belåningsgrad över 70 procent, krävs en årlig amortering motsvarande 2 procent av lånebeloppet. Om belåningsgraden ligger mellan 50 och 70 procent, ska låntagaren amortera 1 procent av lånebeloppet årligen. Utöver detta påverkas amorteringen även av låntagarens inkomst i förhållande till lånestorleken. Om låntagarens bruttoinkomst multiplicerad med 4,5 är större än lånebeloppet, förändras inte amorteringskraven. Om denna inkomstmultiplikation däremot resulterar i en summa som är lägre än lånebeloppet, måste låntagaren amortera ytterligare 1 procent av lånebeloppet per år.

Vanliga frågor om

Årsränta & månadsränta

Vad är årsränta?Pil

Årsränta, även kallad nominell ränta, är den procentandel av det kvarvarande lånebeloppet som låntagaren årligen betalar till långivaren som ersättning för att ha lånat pengar. Årsräntan anger vad lånet kostar per år, uttryckt i procent av aktuell skuld. För att beräkna den årliga räntekostnaden multipliceras den aktuella skulden med årsräntan.

Vad är månadsränta?Pil

Månadsränta anger vad lånet kostar låntagaren per månad, uttryckt i procent av aktuell skuld. För att beräkna den månatliga räntekostnaden divideras årskostnaden med tolv.

Hur räknar man om årsränta till månadsränta?Pil

För att räkna om årsräntan till månadsräntan divideras årsräntan med 12. Detta eftersom ett år består av 12 månader. Till exempel, om ett lån har en årsränta på 6 procent, delas denna ränta med 12 för att få fram månadsräntan. I det här fallet blir månadsräntan 0,5 procent vilket är den procentsats som sedan tillämpas på det kvarvarande lånebeloppet varje månad för att beräkna den månatliga räntekostnaden.

Hur räknar man om månadsränta till årsränta?Pil

För att räkna om månadsränta till årsränta multipliceras den givna månadsräntan med 12. Detta beror på att ett år har tolv månader, så genom att multiplicera månadsräntan med antalet månader på ett år får man årsräntan. Till exempel, om månadsräntan är 0,5 procent, blir beräkningen för årsräntan 0,5 procent multiplicerat med 12, vilket resulterar i en årsränta på 6 procent.

Vad är skillnaden mellan årsränta och månadsränta?Pil

Skillnaden mellan månadsränta och årsränta är att årsräntan är den räntesats som används för att beräkna den totala räntekostnaden för ett lån över ett helt år, medan månadsräntan representerar kostnaden för att låna pengar på månadsbasis. Månadsräntan är årsräntan dividerad med 12.

Artiklar om bolån (24)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare