MäklarOfferter

Nominell ränta – enbart räntan på lånet (exklusive avgifter)

Nominell ränta – enbart räntan på lånet (exklusive avgifter)
Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är det som i dagligt tal kallas för ränta. Den nominella räntan inkluderar inte övriga kostnader som kan tillkomma vid ett lån, såsom uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Det gör att den nominella räntan kan vara missvisande vid jämförelse av olika lån.

Nominell ränta är det som i folkmun enbart kallas för ränta. Den anges i procent och visar endast räntan för lånet, alltså priset som långivare tar för att låna ut pengar. Den nominella räntan inkluderar inte andra lånekostnader såsom uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Effektiv ränta inkluderar däremot den nominella räntan plus alla övriga avgifter för lånet.

Långivare lyfter ofta fram den nominella räntan för att marknadsföra ett lån och det är den nominella räntan som anges i ett lånelöfte.

Nominell ränta kan också syfta på avkastningen man får på ett sparkonto med ränta. I det fallet är det alltså banken som är låntagaren och den som har satt in pengarna på sparkontot är långivaren.

Nominell ränta inkluderar bara räntekostnaden

Den nominella räntan kan ge en överblick över olika bankers och andra långivares låneerbjudanden. Vilken räntesats en bank eller annan långivare erbjuder låntagaren beror bland annat på låntagarens återbetalningsförmåga, säkerhet för lånet och Riksbankens styrränta.

Det är dock viktigt att komma ihåg att den nominella räntan inte visar lånets totala kostnad. För att se vad ett lån kommer att kosta totalt bör man istället jämföra lånens effektiva ränta. I den effektiva räntan inkluderas räntekostnaderna, men också andra typer av avgifter såsom uppläggningsavgift och aviavgifter. Det är alltså inte bara räntekostnaderna som påverkar vad lånet kostar låntagaren totalt. Till exempel kan en långivare kompensera ett lån med en låg nominell ränta med höga avgifter och därför kan ett lån med lägre ränta, men höga avgifter, totalt kosta låntagaren mer än ett lån med högre ränta och lägre avgifter.

Skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta

Den effektiva räntan visar lånets totala kostnader och inkluderar både den nominella räntan och alla andra avgifter som tillkommer för lånet. Vanliga avgifter för ett lån är uppläggningsavgifter och aviavgifter. Den effektiva räntan är därför normalt högre än den nominella räntan. Vid jämförelse av lån bör låntagare inte endast jämföra den nominella räntan utan också jämföra den effektiva räntan för att få det mest fördelaktiga lånet. Den effektiva räntan ger en tydlig och jämförbar bild av lånets totala kostnader.

Beräkna räntekostnad utifrån nominell ränta

Den nominella räntan anges som en årlig procentsats. För att räkna fram hur mycket den nominella räntan kostar låntagaren i kronor multipliceras lånebeloppet med räntesatsen. Ett bostadslån på tre miljoner kronor med en nominell ränta på 4 procent kostar i 120 000 kronor per år.

3 000 000 x 0,04 = 120 000 kr

De flesta lån betalas tillbaka månadsvis. Det innebär att en låntagare i exemplet ovan ska betala cirka 10 000 kronor per månad. Utöver räntan ska låntagaren även amortera på lånet samt betala avgifter som uppläggnings- och aviseringsavgifter.

Räkna ut nominell ränta utifrån räntekostnad

För att räkna ut den nominella räntan utifrån räntekostnaden så divideras den årliga räntekostnaden med lånebeloppet. Ett lån på tre miljoner kronor med en räntekostnad på 120 000 kronor per år ger en nominell ränta på 4 procent.

120 000 / 3 000 000 = 0,04 = 4 %

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil

Realränta och nominell ränta

Nominell ränta innebär att räntan inte är inflationsjusterad. Realräntan är den nominella räntan minus inflationen. Vid en hög inflation minskar pengarnas värde och konsumenter kan inte köpa lika mycket varor och tjänster för sina pengar. Realräntan ger en uppfattning om lånets faktiska räntekostnader eller sparandets faktiska avkastning, eftersom den minskade köpkraften inkluderats i beräkningen. Den nominella räntan är alltså räntan på ett lån som låntagaren ska betala, medan realräntan är den inflationsjusterade räntan som visar vad lånet faktiskt kostar med hänsyn till inflationen. Om inflationstakten är högre än den nominella räntan, så kan realräntan bli negativ, vilket är gynnsamt för låntagaren.

Vanliga frågor om

Nominell ränta

Vad betyder nominell ränta?Pil

Den nominella räntan är årsräntan en låntagare betalar till en bank eller annan långivare för att få låna pengar. Den nominella räntan inkluderar endast räntan, inte övriga avgifter som exempelvis uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Den nominella räntan är inte inflationsjusterad, vilket innebär att den inte tar hänsyn till inflationen.

Hur räknar man ut nominell ränta utifrån räntekostnaden? Pil

Den nominella räntan kan beräknas genom att dividera den årliga räntekostnaden med lånebeloppet. Ett lån på en miljon kronor med en årlig räntekostnad på 40 000 kronor medför en nominell ränta på 4 procent.

Varför bör man inte använda nominell ränta när man jämför olika lån?Pil

Den nominella räntan visar endast räntan för lånet. I samband med ett lån tillkommer även andra kostnader såsom uppläggnings- och aviavgifter. För att få en tydligare bild vad ett lån kostar bör låntagare därför jämföra den effektiva räntan som inkluderar både den nominella räntan och alla övriga kostnader.

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta?Pil

När man pratar om ränta på lån eller sparkonton refererar man till den nominella räntan. Det är själva räntan på lånet, alltså det pris en långivare tar för att låna ut pengar eller avkastningen på ett sparande. Effektiv ränta ger en mer rättvis bild av lånets totala kostnad. I den effektiva räntan inkluderas förutom den nominella räntan även alla kostnader som tillkommer med lånet.

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta?Pil

Nominell ränta innebär att räntan inte är inflationsjusterad. Realräntan anger lånets faktiska räntekostnader eller sparandets faktiska avkastning eftersom realräntan tar hänsyn till inflationen.

Vad är förhållandet mellan nominell ränta, realränta och inflationen?Pil

Realränta är nominell ränta minus inflation. Realräntan är den faktiska räntan, som tar hänsyn till inflationen. Om inflationen exempelvis är högre än den nominella räntan, så blir realräntan negativ. Det kan alltså gynna låntagare med fast ränta om inflationen ökar.

Artiklar om ekonomi (79)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare