MäklarOfferter

Referensräntan – finansiellt verktyg för att beräkna andra räntor

Referensräntan – finansiellt verktyg för att beräkna andra räntor
Vad är referensränta?

Referensränta är en räntesats som fastställs av Riksbanken. Den används som en grund för att beräkna andra räntor, till exempel dröjsmålsräntor vid försenade betalningar. Referensräntan har till skillnad från styrräntan inget penningpolitiskt syfte. Referensräntan fastställs två gånger varje år och motsvarar styrräntan från föregående halvår.

Referensräntan är en räntesats som används för att bestämma andra räntor såsom dröjsmålsräntor. Referensräntan baseras på Riksbankens styrränta från det föregående halvåret och avrundas uppåt till närmaste halva procentenhet. Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året, den första januari och den första juli. Referensräntan infördes år 2002 och ersatte det som tidigare hette diskonto.

Bestämmelserna kring hur och när referensräntan ska fastställas regleras i Räntelagen. Information om den aktuella referensräntan finns tillgänglig på Riksbankens webbplats.

Referensräntan – ett beräkningsunderlag för andra räntor

Referensräntan används i beräkningen och fastställandet av olika räntesatser. Den används som grund för att beräkna dröjsmålsräntor, vilket hjälper företag att kompensera för kostnader vid försenade betalningar. Dröjsmålsräntor ska kompensera företag för de eventuella kostnader som kan uppstå när en kund inte betalar i tid. Enligt lag kan alla företag ta ut dröjsmålsränta på referensränta plus åtta procent på fakturabeloppet, men det går att avtala om högre dröjsmålsränta än så.  

Dessutom är referensräntan ett viktigt riktmärke för banker vid fastställande av räntesatser, som bolåneräntor. Den spelar också en roll i ekonomiska bedömningar och värderingar, exempelvis för att värdera företagets tillgångar och skulder i balansräkningen.

Tips

Ska du sälja din bostad? Gör som tiotusentals bostadssäljare har gjort – hitta och jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.

Jämför mäklarePil
Vanliga frågor om

Referensräntan

Vad är Riksbankens referensränta?Pil

Riksbankens referensränta fastställs två gånger om året. På Riksbankens webbplats kan man se den aktuella referensräntan. Den motsvarar styrräntan, men har till skillnad från styrräntan inget penningpolitiskt syfte. Referensräntan används istället för att bestämma andra räntor som till exempel dröjsmålsräntor och utlåningsräntor.

Vad är gällande referensränta? Pil

Referensräntan motsvarar styrräntan från föregående halvår och avrundas uppåt till närmast halva procentenhet. Den fastställs och offentliggörs av Riksbanken första januari och första juli varje år. Gällande referensränta finns att hitta på Riksbankens webbplats

När bestäms referensräntan? Pil

Enligt Räntelagen ska Riksbanken fastställa och presentera referensräntan två gånger per år, första januari och första juli.

Vad används referensräntan till? Pil

Med hjälp av referensränta beräknas och fastställs andra räntor i samhället. Ett exempel på en ränta som beräknas efter referensräntan är dröjsmålsräntor och utlåningsräntor.

Varför används referensränta?Pil

Referensräntan används för att ge en standardiserad räntenivå och en gemensam grund vid beräkningen av olika typer av räntor.

Hur förhåller sig referensräntan till styrräntan?Pil

Referensräntan och styrräntan är båda viktiga räntesatser men har olika funktioner. Styrräntan är en räntesats som Riksbanken använder som sitt främsta verktyg för penningpolitiken. Den påverkar i stor utsträckning ekonomin och inflationen. Referensräntan används däremot som en grund för att beräkna andra räntor, exempelvis dröjsmålsräntor. Den är inte direkt kopplad till penningpolitiken utan tjänar mer som en utgångspunkt vid ränteberäkningar i olika finansiella sammanhang.

Hur förhåller sig referensränta till dröjsmålsränta?Pil

Referensräntan används som bas när man beräknar dröjsmålsränta på förfallna betalningar. I Sverige kan företag ta ut en dröjsmålsränta som motsvarar referensräntan plus åtta procentenheter. Det finns dock möjlighet att avtala om en högre dröjsmålsränta.

Artiklar om ekonomi (79)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare