MäklarOfferter

Så påverkas bostadspriserna av inflation, deflation och stagflation

Så påverkas bostadspriserna av inflation, deflation och stagflation
Hur påverkas bostadspriserna av inflationen?

Vid hög inflation så höjer Riksbanken räntan för att kyla ner ekonomin vilket leder till dyrare bolån och lägre efterfrågan. Detta gör på sikt att bostadspriserna sjunker. Vid låg inflation eller deflation så sänks istället styrräntan för att få fart på ekonomin, vilket leder till billigare bolån och högre efterfrågan. Då höjs istället bostadspriserna.

Priser på vissa tjänster och varor kan av olika anledningar höjas under korta perioder, men det är inte samma sak som inflation. Inflation är när det sker en bestående ökning av den allmänna prisnivån i samhället, och att dina pengar helt enkelt minskar i värde. Men hur kan detta påverka dig som bostadsägare eller bostadsköpare? Vare sig du tänker sälja eller köpa en bostad är det en god idé att läsa på om hur inflation, deflation och stagflation kan påverka bostadspriserna.

Så påverkas bostadspriserna av penningpolitiken

Det finns en hel del som har inverkan på landets bostadspriser, men i grund och botten handlar det om utbud och efterfrågan. Detta styrs i mångt och mycket av människors betalningsförmåga vilket i sin tur grundar sig i ränteläge, lönenivåer och hur hög arbetslöshet som råder. Allt det här hänger till stor del ihop med penningpolitiken. Penningpolitik syftar på de beslut som Riksbanken tar för att påverka tillgången till och priset på pengar i en ekonomi.

Justeringar av styrräntan påverkar bolånen

Riksbankens beslut påverkar främst landets ekonomi genom justeringar av styrräntan, vilket i sin tur sprider sig till marknadsräntor samt bostadsinstitutens och bankernas in- och utlåningsräntor. Vid hög inflation så höjer Riksbanken räntan för att kyla ner ekonomin, och vid låg inflation eller deflation så sänks istället styrräntan för att få fart på ekonomin. Båda scenarion påverkar bolånen. Trots att bostadspriserna i sig inte räknas in i inflationsmåttet påverkas de alltså ändå av inflationen.

Vad händer när styrräntan ändras?

Det allra första som sker när Riksbanken väljer att ändra styrräntan är att den så kallade dagslåneräntan påverkas. Då menas den ränta som banker betalar när de tar lån av varandra. Hur pass stor effekt styrräntans ändring får på andra nominella räntor med långa löptider grundar sig i hur väntad förändringen är. Om till exempel en höjning är väntad kan marknadsräntorna gå uppåt redan innan höjningen av styrräntan sker. När styrräntan sedan väl höjs på riktigt så behöver detta inte påverka marknadsräntorna mer, så länge höjningen bekräftar marknadsaktörernas förväntningar. Riksbanken har även som ambition att penningpolitiken ska förbli förutsägbar, och försöker påverka förväntningarna genom att publicera prognoser om styrräntan regelbundet. Prognoserna från Riksbanken har dock många gånger slagit fel och gjort det svårt för både företag och hushåll att planera sin ekonomi.

Tips

Ska du sälja din bostad? MäklarOfferter hjälper årligen tusentals bostadssäljare att hitta rätt mäklare.

Hitta bästa mäklarenPil

Hur påverkar hög inflation bostadspriserna?

Vid hög inflation försöker Riksbanken kyla ner ekonomin för att sänka inflationen, vilket innebär att de höjer styrräntan. Höjda räntor leder i sin tur till dyrare bolån och att färre människor har råd att köpa bostad, eller bo kvar i en redan ägd bostad som är relativt hög belånad. När färre har råd att köpa bostad blir efterfrågan på bostäder lägre, samtidigt som utbudet av bostäder blir större då färre har råd att bo kvar. Allt det här leder på sikt till att bostadspriserna sjunker, tills en ny och högre jämviktsnivå har nåtts.

Hur påverkas bostadspriserna av för låg inflation och deflation?

Deflation uppstår när inflationen i ett land faller under 0 %. Det innebär att priserna på marknaden har sjunkit under en längre tid till följd av att kredit- och penningmängden i landet minskat. Ett minskat penningvärde leder till ökad försiktighet bland konsumenter, och den minskade konsumtionen innebär i sin tur minskad produktion och tillväxt. Vid låg inflation och deflation sänker Riksbanken styrräntan för att få fart på ekonomin, vilket leder till billigare bolån och att fler människor har råd att köpa bostad. När fler har råd att köpa bostäder så ökar efterfrågan vilket gör att priserna på bostäder höjs tills en ny högre jämviktsnivå har nåtts.

Hur påverkar stagflation bostadspriserna?

Stagflation innebär att det råder hög arbetslöshet och stagnerad tillväxt samtidigt som det pågår inflation. Vid stagflation kombineras med andra ord de negativa sidorna från både en hög- och lågkonjunktur. Vid stagflation sker alltså samma utfall som vid hög inflation – räntorna höjs för att bromsa ekonomin vilket leder till lägre bostadspriser. På detta tillkommer dock även en hög arbetslöshet som är negativt korrelerad med bostadspriserna. Vid hög arbetslöshet har färre råd att köpa bostad men också att bo kvar. Detta ger både lägre efterfrågan och ett större utbud, vilket också gör att bostadspriserna sjunker.

Vanliga frågor om

Inflation och bostadspriser

Hur påverkas bostadspriserna av inflationen?Pil

Vid hög inflation så höjer Riksbanken räntan för att kyla ner ekonomin vilket leder till dyrare bolån och lägre efterfrågan. Detta gör på sikt att bostadspriserna sjunker. Vid låg inflation eller deflation så sänks istället styrräntan för att få fart på ekonomin, vilket leder till billigare bolån och högre efterfrågan. Då höjs istället bostadspriserna.

Varför ingår inte bostadspriser i inflationsmåttet?Pil

Eftersom konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) endast mäter priset på tjänster och varor som är en del av den totala hushållskonsumtionen så räknas inte transaktioner sinsemellan hushållen in. Priser för bostäder räknas därför inte in i inflationsmålet, utan bara kostnaden för lånen.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare