Reavinstskatt bostadsrätt & vinstskatt hus – beräkna vinstskatt
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Reavinstskatt bostadsrätt & vinstskatt hus – beräkna vinstskatt

Vad är vinstkatt (reavinstskatt) vid en bostadsförsäljning?

Vinstskatt, även kallad reavinstskatt eller kapitalvinstskatt, är en skatt på 22 % som ska betalas på vinsten av en bostadsförsäljning.

reavinstskatt vinstskatt

I den här artikeln kan du läsa mer om hur vinskatt på försäljning av en bostad fungerar. Vi förklarar hur man räknar ut vinskatt på en bostadsförsäljning, när man kan skjuta upp skatten och vad som händer om man säljer med förlust.

Vad är reavinst på bostadsrätt och hus?

Reavinst eller realisationsvinst är ett äldre begrepp för kapitalvinst, alltså den eventuella vinst du gör vid en bostadsförsäljning. På kapitalvinsten betalar du en vinstskatt eller en kapitalvinstskatt. Om bostaden istället säljs med förlust blir det en reaförlust. Både vid vinst och förlust ska försäljningen tas upp i inkomstdeklarationen.

Deklarera bostadsförsäljning och räkna ut vinskatt på lägenhet eller hus

Vinstskatten på en privatbostad kvoteras till 22/30 vilket innebär att skatten blir 22 %. Försäljningen ska deklareras året efter försäljningen. Det betyder att om du har sålt en fastighet under inkomståret 2019 ska den deklareras 2020. Hur en reavinst för en bostad beräknas beror på om det är en bostadsrätt eller en fastighet.

När du ska beräkna vinstskatt på en bostadsrätt utgår du från försäljningspriset och drar av försäljningsutgifter, inköpspris, förbättringsutgifter, kapitaltillskott och andel av inre reparationsfond vid försäljningen. Sedan lägger du till andel av inre reparationsfond vid köpet och eventuell återföring av uppskov.

När du ska beräkna vinstskatt på ett hus, villa, ägarlägenhet eller tomt börjar du med försäljningspriset och drar av försäljningsutgifter, inköpspris och lagfartskostnad med mera och förbättringsutgifter. Sedan lägger du till eventuell återföring av uppskov.

Om bostaden säljs med förlust

Hälften av förlusten är avdragsgill och dras av mot andra vinster och inkomster, alltså kapitalvinster, i deklarationen. Om förlusten är större än vinsterna och inkomsterna uppstår ett kapitalunderskott och beroende på underskottets storlek regleras skattereduktionen.

Avdrag för godkända utgifter när man räknar ut reavinstskatt på bostad

När du ska räkna ut skatt på en försäljning av en bostad kan du göra olika avdrag. Du kan till exempel dra av olika försäljningsavgifter som mäklararvode, styling, fotografering, kostnad för energideklaration, besiktning och försäkring mot dolda fel. Du kan även göra ett avdrag för ränteskillnadsersättning om du löser ett bundet bolån och det finns avdrag att göra för grundförbättringar, reparationer och underhåll under året du säljer eller de fem senaste åren. Exempel på förändringar kan vara tapetsering, byte av lister och nya vitvaror. Kostnaden måste dock ha varit på minst 5000 kr under ett kalenderår och förändringarna måste resultera i att bostaden är i ett bättre skick än vid köptillfället. En större tillbyggnad eller förändring kan vara avdragsgill även om den skedde för med än fem år sedan. Det kan till exempel vara en ny altan, en förbättring av kökets planlösning eller en utbyggnad. Även kostnader för lagfart och pantbrev är avdragsgilla.

Uppskov av reavinstskatten

Uppskov av reavinstskatten kan du göra om du sålt en bostad med vinst och köpt en ny bostad. Det innebär att du skjuter upp betalningen av skatten eller delar av skatten. Skatten eller delen av skatten som du skjuter upp kallas för uppskovsbelopp eller bostadsuppskov. Från 1 januari 2021 behöver man inte betala uppskovsränta på uppskovsbeloppet. Det finns också en möjlighet att ansöka om återbetalning av vinstskatt om du sålt en bostad med vinst efter 2014. Uppskov på vinstskatten kan göras så länge du äger den bostad du köpte vid försäljning av en tidigare bostad. Regler om vinstskatt och uppskovsskatt kan ändras. Läs därför gärna aktuell information på Skatteverkets webbsida.

FAQ - Reavinstskatt bostadsrätt & vinstskatt hus

Vad kan man dra av i deklarationen när man sålt en bostadsrätt?

Du kan göra avdrag för förbättringsutgifter, försäljningskostnader och ränteskillnadsersättning.

När ska man betala reavinstskatt?

En bostadsförsäljning ska deklareras året efter försäljningen och sedan ska eventuell vinstskatt betalas.

Hur mycket skatt ska betalas vid uppskov?

Vid uppskov av reavinstskatten skjuts betalningen av skatten upp. Sedan 1 januari 2021 behöver man inte betala uppskovsränta på uppskovsbeloppet.

Hur mycket skatt betalar jag när jag sålt mitt hus?

För privatbostäder är vinstskatten 22 %.

Hur mycket får jag kvar efter försäljning av hus?

Om en privat bostadsförsäljning går med vinst ska 22 % av vinsten betalas in som vinstskatt. 

När ska skatten betalas vid husförsäljning?

Du betalar vinstskatten för din bostadsförsäljning när du deklarerat kapitalvinsten till Skatteverket i inkomstdeklarationen året efter att köpekontraktet undertecknats av säljaren och köparen.

Hur deklarerar jag försäljning av hus?

Kontrollera vilka avdrag du kan göra, förbättringsutgifter, försäljningskostnader och ränteskillnadsersättning, och deklarera försäljningen året efter försäljningen.

Hur länge kan man skjuta upp vinstskatt?

Uppskov på vinstskatten kan göras så länge du äger den bostad du köpte vid försäljningen av en tidigare bostad.