Äganderätt är friköpt tomt eller mark – du äger marken själv
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Äganderätt är friköpt tomt eller mark – du äger marken själv

Vad är äganderätt av friköpstomt och tomträtt?

En fastighet på en tomt kan innehas på olika sätt. En friköpt tomt ägs av fastighetsägaren. Vid en tomträtt betalar fastighetsägaren en hyra, en så kallad tomträttsavgäld, till tomtägaren.

En fastighet på en tomt kan innehas på olika sätt. Det vanligaste är en friköpt tomt och då äger fastighetsägaren också tomten. Tomten följer med när fastigheten säljs. För fastighetsägaren är en friköpt tomt ofta det bästa alternativet. Det finns även tomträtt, arrende och byggnad på ofri grund där marken eller tomten inte ägs av fastighetsinnehavaren.

Vid en tomträtt betalar fastighetsägaren en hyra, en tomträttsavgäld, till tomtägaren. Säljs fastigheten ingår inte tomten i försäljningen. Hyresavtalet tas helt enkelt över av den nya fastighetsägaren. Systemet med tomträtter infördes för ungefär hundra år sedan för att underlätta för personer som inte hade råd att köpa en egen tomt. Det var helt enkelt ett sätt att få igång byggandet i en period när efterfrågan på hus var stor. Tomträtter finns både för bostadsändamål och kommersiella ändamål och det är bara staten och kommuner som får upplåta tomträtter. Ibland kan det vara aktuellt att köpa loss en tomträtt. Det brukar kallas för att friköpa en tomträtt.

Tomträtt vs äganderätt

I de flesta fall är en friköpt tomt att föredra. När du har äganderätt på tomten riskerar du inte att bli av med den om hyresavtalet går ut. Med en tomträtt kan du också riskera att få kraftigt höjda boendekostnader om marktaxeringsvärden ökar och kommunen höjer hyran. Idag finns inget tak för tomträttshyran och heller inget pristak för den som vill köpa loss sin tomträtt även om frågan om en skyddslagstiftning har diskuterats många gånger.

FAQ - Äganderätt & friköpt tomt

Vad är en friköpt tomt?

En friköpt tomt innebär att fastighetsägaren äger tomten.

Vad innebär äganderätt tomt?

Har du äganderätt äger du fastigheten, det vill säga både bostaden och tomten den är placerad på.

Vad är skillnad mellan tomträtt och äganderätt?

Vid en friköpt tomt har ägaren äganderätt över marken som huset står på. Äger du däremot ett hus med tomträtt äger du inte marken som huset står på. Du betalar istället en hyra, en tomträttsavgäld, till tomtägaren, ofta kommunen.

Vad är skillnaden på äganderätt och friköpt tomt?

Äganderätt och friköpt tomt är synonyma begrepp i detta sammanhang.

Hur ser man om tomten är friköpt?

Information om tomten finns i fastighetsregistret.