Lockpriser & mäklare – Varför används det och är det tillåtet?

Lockpriser & mäklare – Varför används det och är det tillåtet?

Vad är lockpriser?

När en mäklare sätter ett utgångspris som väsentligt skiljer sig från bostadens marknadsvärde och som säljaren inte kan tänka sig att acceptera som köpeskilling kallas det för lockpris.

lockpriser bostäder

Vad ett lockpris på bostadsmarknaden är inte helt enkelt att definiera. Flera faktorer styr nämligen vad köpeskillingen blir men om en bostad säljs långt över utgångspriset kan mäklaren ha satt ett lockpris på bostaden för att locka så många spekulanter som möjligt till visningarna och få igång en budgivning som trissar upp priset. Lockpriser kan även användas av mäklaren för att skynda på försäljningsprocessen. Detta innebär att säljaren och mäklaren kan tjäna mer pengar men att det blir dyrare för den som köper bostaden. För köparens del innebär lockpriser också att man lägger tid och energi på bostäder som man egentligen inte har råd med vilket kan innebära att det tar längre tid att hitta en bostad som passar.

Lockpriser på en bostad

Enligt marknadsföringslagen och fastighetsmäklarlagen får man inte vilseleda konsumenter och ge vilseledande prisupplysningar. När en mäklare sätter ett så kallat lockpris på en bostad, ett pris som avviker stort från marknadsvärdet eller ett pris som ligger väldigt mycket under det pris som säljaren kan acceptera, strider detta mot god fastighetsmäklarsed. Den seden bygger på marknadsföringslagen och fastighetsmäklarlagen men även på en mängd avgöranden från domstolar som sedermera blivit praxis. Den instans som kontrollerar och utövar tillsyn av mäklare är Fastighetsmäklarinspektionen.

När Fastighetsmäklarinspektionen bestämmer sig för att göra en granskning av en mäklares prissättning av en bostad är det framför allt prisskillnaden som kontrolleras men även andra faktorer som till exempel bostadens skick och renoveringsbehov tas med i bedömningen liksom mäklarens argument till varför utgångspriset sattes som det gjorde. Fastighetsmäklarinspektionen går ofta vidare med en djupare undersökning om skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset är 15 % eller mer. Bedömer Fastighetsmäklarinspektionen att mäklaren har satt ett lockpris får mäklaren en varning och sker ingen förbättring kan mäklaren förlora sin mäklarlicens. Det är dock viktigt att komma ihåg att osäkerheten runt lockpriser är stor och att det är svårt att bedöma vad som är ett lockpris och vad som inte är det. Det finns budgivningar som slutar långt över mäklarens utgångspris utan att mäklaren satt ett lockpris. Bostaden har helt enkelt varit mycket eftertraktad.

Att mäklare sätter lockpriser förekommer i hela landet, både på landsbygden och i städer. Det verkar dock vara så att storstadsregionerna är mest drabbade, dels för att det säljs fler bostäder där och dels för att det finns fler jämförelseobjekt som kan ge en indikation på om utgångspriset är rimligt eller inte.

Tips!

Söker du en seriös mäklare till din bostadsförsäljning? Hitta & jämför mäklare gratis!

Antalet lockprisanmälningar ökar kraftigt

Under januari - augusti 2021 har antalet lockprisanmälningar ökat med nästan 150 % jämfört med samma period föregående år. Det totala antalet lockprisanmälningar uppgick under perioden till 798 stycken, där mer än hälften (422 st) avser bostadsförsäljningar i Stockholm.

  Lockprisanmälningar jan-aug
2021 798 st
2020 321 st
2019 100 st

 

FAQ - Lockpriser & mäklare

Får mäklare använda lockpriser?

En mäklare som använder sig av missvisande prisuppgifter går mot god fastighetsmäklarsed och bryter mot marknadsföringslagen och fastighetsmäklarlagen.

Hur anmäler man mäklare för lockpriser?

Man vänder sig till Fastighetsmäklarinspektionen om man vill anmäla en mäklare.

Varför använder mäklare lockpris?

För att skapa ett stort intresse för bostaden och locka många spekulanter till visningarna och budgivningen.

Vad är problemet med lockpriser?

Det ger missledande uppgifter om priset och vilseleder köparen.

Vad säger praxis om lockpriser?

Att det strider mot god fastighetsmäklarsed att lägga ut en bostad till ett väsentligt lägre pris än marknadsvärdet.

Vad säger lagen om lockpriser?

Om utgångspriset bedöms vara ett lockpris innebär det att mäklaren bryter mot marknadsföringslagen.

Slutpriset blev mycket högre än utgångspriset – är det ett lockpris?

Det är inte enbart skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset som avgör om mäklaren satt ett lockpris. Fastighetsmäklarinspektionen måste göra en bedömning av varje inrapporterat fall.

Jämför
mäklare gratis