Mäklarprovision - hur mycket tar en mäklare i provision?

Mäklarprovision - hur mycket tar en mäklare i provision?

Vad är mäklarprovision?

Mäklarprovision är den avgift som mäklaren tar av säljaren för att förmedla en fastighet eller bostad.

Hur mycket en mäklare får i ersättning vid en bostadsförsäljning är en förhandlingsfråga mellan mäklaren och säljaren. Det kallas för mäklarens provision. Men vad är egentligen en rimlig mäklarprovision för en villa eller bostadsrätt? Vi reder ut begreppen och förklarar vanliga upplägg för mäklarprovisionen.

Vad tar en mäklare i provision?

Vad en mäklare får i provision finns inte reglerat utan är en förhandlingsfråga mellan mäklare och säljare. Det är därför viktigt att i förväg kommer överens om villkoren runt ersättningen samt hur och när den ska betalas. Detta bör även stå med i uppdragsavtalet mellan parterna.

Det vanligast är att en mäklarprovision är en viss procent av försäljningens slutpris. Det innebär att mäklaren får en fast procentsats av köpeskillingen. Ibland kan provisionen också vara uppdelad i olika procentsatser, så kallad procenttrappa eller arvodestrappa. Då är provisionen en procentsats upp till ett angivet belopp och en annan procentsats för den del av försäljningspriset som överstiger detta belopp. Många mäklare förhandlar också fram en minimumersättning. Provisionen är då en viss procent av köpeskillingen men alltid minst ett visst avtalat belopp.

Mäklaren och säljaren kan också komma överens om ett fast pris för uppdraget. Då styrs inte ersättningen av köpeskillingen utan priset är redan förhandlat och klart innan försäljningen påbörjas.

Tips!

MäklarOfferter är Sveriges största jämförelsetjänst för bostadssäljare som vill jämföra mäklare och mäklararvoden! Här kan du helt gratis jämföra mäklararvoden!

Vad är en rimlig mäklarprovision?

Mäklarprovisionen skiljer sig mellan olika mäklarbyråer men även inom samma byrå kan priserna variera beroende på vem mäklaren är. En duktig och rutinerad mäklare med lång erfarenhet i branschen tar ofta mer betalt än en nyutexaminerad fastighetsmäklare.

Mäklarprovisionen skiljer sig också beroende på vad som ingår i tjänsten. Värdering, fotografering, marknadsföring, visningar, budgivning samt upprättande av handlingar och kontraktsskrivning ingår nästan alltid, liksom deponering av handpenningen, bankkontakter, tillträdet och hjälp att deklarera bostadsförsäljningen. Utgifter som vanligtvis inte ingår men som självklart kan förhandlas i priset är till exempel annonseringHemnet och i lokaltidningar, besiktning, homestyling, flyttfirma och flyttstädning.

Innan du bestämmer vilken mäklare som ska få uppdraget att sälja din bostad är det alltså viktigt att jämföra mäklararvodet och vad som ingår i tjänsten. Den som är påläst kan lättare förhandla med mäklaren och på så sätt få ett bättre pris. Ta gärna in offerter från flera olika mäklarföretag som du sedan kan använda i förhandlingssituationen. Här kan du läsa mer och jämföra mäklararvoden i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Är mäklararvodet avdragsgillt?

Mäklarkostnaden är avdragsgill i deklarationen. Hur du ska deklarera beror på om försäljningen gick med vinst eller förlust. Hjälp att deklarera en bostadsförsäljning ingår oftast i mäklarprovisionen.

Mäklarprovision om bostadens inte säljs

Om bostaden inte säljs kan du som säljare säga upp avtalet. Mäklare förhandlar dock ofta till en ersättning för särskilda utlägg som ska betalas även om bostaden inte säljs. Detta ska tydligt framgå i uppdragsavtalet eller i en annan skriftlig överenskommelse. Mäklaren har dock rätt till ersättning om bostaden säljs vid ett senare tillfälle, inom den period som kallas för mäklarens ensamrätt, hur än försäljningen har gått till. Även efter mäklarens ensamrätt kan mäklaren ha rätt till ersättning om försäljningen skett via mäklarens förmedling. Vid dessa tillfällen ska mäklaren därför alltid lämna en spekulantlista till säljaren med namn på alla personer som hen haft kontakt om bostaden.

Tvister om provision

Upplever säljaren att mäklaren misskött försäljningsuppdraget kan ersättningen påverkas och reduceras. Detta prövas av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Ersättning vid hyresförmedling

Det finns inga begränsningar för vilka avgifter som får tas ut vid en hyresförmedling av fritidsbostäder. Vid förmedling av andra bostäder finns dock särskilda regler om ersättningen. Det finns ett högsta belopp som hyresförmedlaren får ta och det gäller bara om hyresavtalet tecknas. För kommunal hyresförmedling gäller andra regler.

FAQ - Mäklarprovision

Vad får en mäklare i provision?

Faktorer som påverkar mäklarprovisionen är bland annat bostadstyp, mäklarens kunskap och erfarenhet samt förväntat slutpris.

Har mäklare provision?

Mäklarens kompensation för en bostadsförsäljning kallas för provision eller arvode. Ersättningen kan vara en procentsats på köpeskillingen, en arvodestrappa eller en fast provision.

När har mäklaren rätt till provision?

Mäklaren får oftast betalt när bostaden har överlåtits till köparen men även om försäljningen inte blir av kan mäklare få ersättning för särskilda utlägg eller om bostaden säljs inom mäklarens ensamrättsperiod eller till en person som förmedlats av mäklaren. Detta ska regleras i avtal mellan mäklaren och säljaren.