MäklarOfferter

Vad är amortering och hur fungerar amorteringskravet?

Vad är amortering och hur fungerar amorteringskravet?
Vad är amortering och amorteringskrav?

Amortering är den summa låntagaren betalar på bolånet vid varje betalningstillfälle utöver räntan. Med amorteringskrav syftar man ofta på de tvingande regler som Finansinspektionen givit, men även banken kan ha egna amorteringskrav.

Amortering är summan du återbetalar på ditt bolån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar lånet och till slut har du betalat tillbaka hela lånebeloppet. Utöver amorteringen betalar du också en bolåneränta på ditt bolån. Hur mycket man ska amortera bestämmer långivare, i de flesta fall en bank, utifrån låntagarens ekonomiska situation. Det finns också tvingande regler från Finansinspektionen som styr hur mycket en låntagare ska amortera. Amorteringskravet gäller för alla bostäder, en- eller flerbostadsfastigheter, bostadsrätter och fritidshus. Kraven gäller inte för jord- och skogsfastigheter.

2016 infördes nya amorteringskrav som säger att om bolånet är mindre än 50 % av bostadens marknadsvärde är lånet amorteringsfritt, om bolånet är mellan 50 % och 70 % av bostadens marknadsvärde är amorteringskravet 1 % per år av lånet och om bostadslånet är 70 % eller mer av bostadens marknadsvärde är amorteringskravet 2 % per år. Banken får endast bevilja ett bostadslån upp till 85 % av bostadens värde. Resterande belopp, den så kallade kontantinsatsen, måste finansieras av låntagaren själv. När de olika kraven är uppfyllda finns utrymme att förhandla med långivaren om att minska amorteringen. Långivaren kan dock även kräva att låntagaren ska amortera ett högre belopp. För nyproduktion är Finansinspektionens regler om amorteringskrav inte tvingande men många banker väljer ändå att applicera dem även då.

2018 kom ytterligare amorteringsregler på bolån från Finansinspektionen. De nya reglerna säger att även låntagarens bruttoinkomst (lön före skatt) påverkar amorteringsgraden. Om bruttoinkomsten gånger 4,5 är större än bolånets storlek påverkas inte amorteringarna men om bruttoinkomsten gånger 4,5 är mindre än bolånet måste låntagaren amortera 1 % av bolånets storlek utöver de tidigare reglerna från 2016 och detta gäller oavsett hur stor del av bostadens marknadsvärde som är belånat.

Modeller för amortering

Rak amortering är den vanligaste modellen och innebär att låntagaren amorterar med en fast summa vid varje betalningstillfälle. Utöver amorteringarna betalas också en bolåneränta. När skulden minskar i takt med att amorteringarna betalas förändras även räntekostnaden och därför blir den faktiska summan att betala olika vid varje betalningstillfälle.

På ett amorteringsfritt lån betalas bara ränta på lånet och själva återbetalningen skjuts på framtiden. Ett bolån kan vara amorteringsfritt under en avtalad period. Enligt Finansinspektionens regler kan ett bolån vara amorteringsfritt i fem år vid nyproduktion eller vid speciella omständigheter, till exempel sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Banken kan dock begära att amorteringar ska betalas i alla fall. Till skillnad från en rak amortering minskar inte det totala lånebeloppet vid ett amorteringsfritt lån eftersom räntekostnaden inte minskar när du inte amorterar.

Vid en annuitet bestämmer långivare och låntagaren ett belopp som täcker både amorteringen och räntan och bestämmer antal betalningstillfällen. Detta innebär att kostnaden för lånet blir densamma vid varje betalningstillfälle om räntan inte förändras. Justeras räntan kan man antingen hantera det med bibehållen annuitet eller ändrad annuitet. Vid bibehållen annuitet betalas den avtalade månadskostnaden som vanligt. Höjs räntan kommer lånet inte betalats tillbaka vid löptidens slut och kommer därför att förlängas. Sänks räntan kommer istället lånet att ha betalats tillbaka före löptidens  planerade utgång. Vid ändrad annuitet räknas lånebeloppet om varje gång räntan förändras, månadskostnaden justeras därför allt eftersom och när löptiden är slut är hela lånet återbetalat.

Serieamortering är ingen vanlig modell för amortering. Serieamortering innebär att amorteringens storlek ökar under lånets löptid, ofta efter en trappstegsmodell. Det skulle till exempel kunna betyda att amorteringen är 1 % av skuldbeloppet de första två åren och 2 % under år tre och fyra och så vidare.

Tips

På jakt efter bästa mäklaren? Gör som tiotusentals andra bostadssäljare – hitta och jämför mäklare på MäklarOfferter.

Hitta bästa mäklarenPil
Vanliga frågor om

Amortering & amorteringskrav

Vad betyder amortering av ett bolån?Pil

Amortering är den summa som betalas av på ett bolån vid varje betalningstillfälle. På bolånet betalas även en ränta.

Vad är amorteringskravet på bostadslån?Pil

När man pratar om amorteringskrav syftar man ofta på de tvingande regler som Finansinspektionen givit men även en långivare kan ha egna amorteringskrav.

När infördes amorteringskravet?Pil

I juni 2016 och mars 2018.

Hur mycket är amorteringskravet på?Pil

Vid belåning högre än 70 % av bostadens marknadsvärde är amorteringskravet 2 % per år på lånebeloppet. Är belåningsgraden mellan 50 % och 70 % är amorteringskravet 1 % per år på lånebeloppet. Är din bruttoinkomst gånger 4,5 mindre än bostadslånet ska du dessutom amortera 1 % av bostadslånets storlek.

Hur räknar man ut amortering på bolån?Pil

Det finns olika bolånekalkyler online som kan räkna ut kostnaden för bolån med hänsyn till amorteringskraven.

När blir bolån amorteringsfritt?Pil

Om bolånet är mindre än 50 % av bostadens marknadsvärde är lånet amorteringsfritt.

Hur många procent är amorteringskravet?Pil

Om bolånet är mindre än 50 % av bostadens marknadsvärde är lånet amorteringsfritt, om bolånet är mellan 50 % och 70 % av bostadens marknadsvärde är amorteringskravet 1 % per år av lånet och om bostadslånet är 70 % eller mer av bostadens marknadsvärde är amorteringskravet 2 % per år. Är din bruttoinkomst gånger 4,5 mindre än bostadslånet ska du dessutom amortera 1 % av bostadslånets storlek.

Vad menas med amorteringskrav?Pil

Amortering innebär att låntagaren betalar av på skulden. Enligt Finansinspektionens regler måste man amortera om bolånet uppgår till 50 % eller mer av bostadens värde och man måste också amortera om bolånen är stora i förhållande till hushållets inkomst.

Hur mycket ska man amortera?Pil

Bolån med en belåningsgrad över 70 % ska amorteras med 2 % varje år och lån med en belåningsgrad under 70 % ska amorteras med minst 1 % per år tills belåningsgraden är 50 %.

Vad innebär det nya amorteringskravet?Pil

Bolån tagna före Finansinspektionens nya regler påverkas inte av de skärpta amorteringskraven medan nya lån ska amortera enligt de nya kraven.

När försvinner amorteringskravet?Pil

Amorteringskravet är en mycket omdebatterad fråga men det finns idag inga beslut om när amorteringskravet försvinner.

Hur räknar man ut nya amorteringskraven?Pil

Om du lånar 50–70 % av bostadens värde ska lånet amorteras med 1 % om året av lånebeloppet. Om du lånar över 70 % av värdet ska du amortera 2 % och utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger av din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 % av lånebeloppet. 

Vilka amorteringskrav gäller idag?Pil

Finansinspektionens regler för amorteringskrav gäller och utöver dessa kan även den enskilda långivaren ställa villkor.

Hur hänger begreppen amortering, skuldkvot och belåningsgrad ihop?Pil

Skuldkvoten och belåningsgraden styr hur mycket en låntagare ska amortera per år på sitt bolån.

Vad är amortering?Pil

En amortering är en avbetalning på ett lån.

Varför ska jag amortera?Pil

För att minska bolånet och slutligen vara skuldfri. Att amortera är en form av sparande.

Hur räknar jag ut min skuldkvot?Pil

Genom att dela bolånet med årsinkomsten före skatt.

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?Pil

Genom att dela bolånet med värdet på bostaden.

Sänks mitt amorteringsbelopp automatiskt när lånet understiger någon av gränserna för amorteringskravet?Pil

De flesta banker måste du kontakta för att justera amorteringsgraden.

Hur påverkas amorteringsgraden om jag utökar mitt bolån?Pil

Om du har bolån tagna före 1 mars 2018 kan de amorteras enligt den så kallade alternativregeln vilket innebär att det nya lånet amorteras på tio år och det befintliga lånet inte alls påverkas. För lån efter 2018 höjer de flesta banker amorteringen om ett nytt bolån når en ny gräns för amorteringskraven.

Kan jag omvärdera min bostad för att på så sätt amortera en lägre summa?Pil

Du kan prova att omvärdera bostaden efter ett antal år men det är långivaren som bestämmer om amorteringen ska sänkas eller inte.

Finns det något sätt att slippa amortera?Pil

Banken kan bevilja undantag från amorteringskraven vid nyproduktion men även under en period om särskilda skäl finns, till exempel dödsfall eller arbetslöshet.

Relaterade artiklar

Artiklar om ekonomi (77)

Vi tror att du också skulle gilla dessa artiklar.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare