Bostadsbubbla & Bostadskrasch – När spricker bostadsbubblan?
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Bostadsbubbla & Bostadskrasch – När spricker bostadsbubblan?

Vad är en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla är när bostadspriserna är betydligt högre än motiverat. Faktorer som styr priser på bostäder är bland annat efterfrågan och tillgången, ränteläget och en förväntan om en framtida värdeökning.

Bostadsbubbla & Bostadskrasch

När värdet på bostäder, hus och bostadsrätter, är högre än motiverat brukar man tala om en bostadsbubbla. Olika faktorer påverkar hur och när en bostadsbubbla utvecklas. Låga räntor tillsammans med hög efterfrågan av bostäder på marknaden och en förhoppning om att bostäderna ska öka i värde är exempel på avgörande faktorer.

Vid en bostadsbubbla stiger priserna på bostäder snabbt och efterfrågan på bostäder är betydligt större än tillgången. Detta fenomen är vanligare i storstäder än på landsbygden. Är dessutom räntorna låga vågar låntagare ta större bolån då månadskostnaderna endast ökar marginellt. Även den ekonomiska tillväxten i landet och en förväntan att bostäder ska öka i värde ser man i en bostadsbubbla. En varningssignal att bostadsmarknaden befinner sig i en bubbla är när priserna på bostäder under lång tid ökar mer än hushållens inkomster.

När spricker bostadsbubblan och blir en bostadskrasch?

Om bostadspriserna istället snabbt minskar spricker bostadsbubblan och det blir en bostadskrasch istället. Detta kan ske mycket snabbt som under finanskrisen på 1990-talet, men en bostadskrasch kan också komma mer smygande över en längre tid. En bostadskrasch börjar ofta med en oro på bostadsmarknaden. Bostadsköparna börjar tvivla på värdeökningarna och blir mer försiktiga i budgivningarna och det kommer färre spekulanter på visningarna. Måste man av någon anledning sälja sin bostad kan priset landa en bit under inköpspriset vilket innebär att man fortfarande har skulder trots att bostaden är såld. Den privata konsumtionen minskar och detta påverkar hela samhällsekonomin och ökar risken för en lågkonjunktur. Det kan ta lång tid innan marknaden återhämtar sig och bostadspriserna är tillbaka på samma nivåer som före kraschen. Hur en framtida bostadprisutvecklingen kommer att se ut spekuleras det alltid om. Det är med andra ord mycket svårt att göra en prognos.

Den höga inflationen under första halvan av 2022 har lett till att Riksbanken har börjat höja styrräntan. Detta har lett till sjunkande bostadspriser, men än så länge rör det sig bara om en nedgång på några procent. För att det ska klassas som en bostadskrasch brukar man säga att priserna ska falla med 15 till 20 procent. Om Riksbanken fortsätter att höja styrräntan så är en fortsatt prisnedgång på bostadsmarknaden trolig. Skulle även arbetslösheten öka så kan prisnedgången på bostäder öka ytterligare.

Tips!

Vill du sälja din bostad? MäklarOfferter hjälper årligen tusentals bostadssäljare att hitta rätt mäklare: Jämför mäklare gratis!

Vad kan hända i värsta fall om bostadsmarknaden kraschar?

Hör riksbankschef Stefan Ingves svar på frågan som han fick under livesändningen av #FrågaRiksbanken 23 september 2021.

 

FAQ - Bostadsbubbla & Bostadskrasch

Vad innebär en bostadsbubbla?

Det är när priserna på bostäder ökat kraftigt och det finns risk för att bostadsmarknaden ska krascha. Stigande räntor, ökad försiktighet hos bostadsspekulanter och större arbetslöshet är faktorer som kan få en bostadsbubbla att spricka.

Är det bostadsbubbla?

Om det är en bostadsbubbla eller inte vet man först efteråt.

När kommer bostadskraschen?

Det är svårt att förutse en bostadskrasch men en varningssignal kan vara att bostadspriserna ökar mer än hushållens inkomster.

Hur kan en prisbubbla uppstå?

När efterfrågan på bostäder är större än tillgångarna i kombination med lågt ränteläge och en hög förväntan om bostäderna framtida värdeökning kan vara faktorer som påverkar en bostadsbubbla.

När sprack bostadsbubblan sist?

I början på 1990-talet inträffade ett rejält prisfall på bostadsmarknaden, bostadspriserna föll då med ungefär 20 %. Senast under finanskrisen 2007-2008 föll priserna med ca 15 %.

Vad skulle hända vid en bostadskrasch?

Bostadspriserna faller kraftigt och värdet på bostäder minskar.

Hur mycket sjunker bostadspriserna vid en krasch?

Mindre nedgångar kan förekomma utan att man talar om en bostadskrasch. Större nedgångar på 15-20 % kan definieras som en bostadskrasch.

Hur mycket föll bostadspriserna under bostadskrisen på 90-talet?

Priserna på hus föll med cirka 20 % och priserna på bostadsrätter sjönk ytterligare något mer.

Hur mycket föll bostadspriserna 2007–2009?

Från den högsta noteringen sommaren 2007 till den lägsta noteringen hösten 2008 föll bostadspriserna med ca 13 % i Sverige. I Stockholm och Malmö föll bostadspriserna med över 15 % och i Göteborg föll de med 10 %.