Ränteavdrag för bolån | Så deklarerar du till Skatteverket
Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

Ränteavdrag för bolån – Så deklarerar du till Skatteverket

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en rabatt, en form av skatteminskning, på den ränta du betalar för dina lån. Ränteavdraget görs på inkomstdeklarationen och betalas tillbaka som en skatteåterbäring.

ränteavdrag

Ränteavdrag, räntebidrag, eller räntereduktion och skattebidrag som det också kallas, är en rabatt som staten ger på dina räntor som du betalar på dina lån. Ränteavdrag gäller för alla dina lån, inte bra bolån. Dock gäller räntebidraget inte för studielån.

Vad är ränteavdrag och hur fungerar det på till exempel bolån?

Du får göra ett ränteavdrag på 30 % av räntekostnaderna. Om du har höga räntekostnader är avdraget 21 % på den summa som överstiger 100 000 kr. Men för att få göra ett ränteavdrag på ett bolån måste du ha betalat in skatt och ränta under året för avdragen. Du måste också ha ett underskott i kapital. Det betyder att räntekostnaderna måste vara högre än dina kapitalkostnader. Du måste också vara betalningsansvarig för lånet och ha räntekostnader på minst 1000 kr. Ditt ränteavdrag betalas ut av Skatteverket i samband med din deklaration en gång per år. Du får också göra ett ränteavdrag om du har ett privatlån, till exempel om du har lånat en summa av en släktning. Alla tillåtna skattereduktioner görs i en viss ordning. Ränteavdrag på ett bolån görs med andra ord när det finns skatt kvar att reducera.

Hur gör man ett ränteavdrag på deklarationen?

Skatteverket gör skatteavdrag och ränteavdragsbegränsningar automatiskt på din deklaration. Din bank, kreditinstitut och annan långivare har i förväg skickat in kontrolluppgifter till Skatteverket och därför är korrekta siffror redan ifyllda. Du behöver bara signera och skicka in deklarationen. Om ränteavdraget inte är ifyllt kan du räkna fram skattereduktionen på ditt bolån genom att kontrollera hur mycket ränta du har betalat in under året, se hur höga dina kapitalinkomster är och sedan dra av räntekostnaderna från kapitalinkomsterna. Får du fram ett underskott kan du göra ett ränteavdrag och fylla i korrekt summa i deklarationen.

Flytta ränteavdrag mellan make/maka eller sambo

Är du gift eller har en sambo fördelas ränteavdraget automatisk mellan er i lika stora delar. Det går dock att justera detta om en i förhållandet betalar mer än den andra. Justera fördelningen via banken eller direkt på inkomstdeklarationen.

Vad är jämkning av bolån?

Skulle du vilja att Skatteverket betalar ut ränteavdraget till dig varje månad istället för en gång om året finns en särskild blankett för dig att fylla i på Skatteverket. Din arbetsgivare kommer då att dra mindre skatt på din löneutbetalning varje månad.

Avdragsgill ränteskillnadsersättning

Önskar du lösa ditt bolån i förtid tar banken ut en ränteskillnadsersättning. Denna ersättning ska kompensera banken för den ränta banken går minste om när du betalar tillbaka lånet i förtid. Ränteskillnadsersättningen är dock också avdragsgill.

Ränteavdraget är en politisk fråga

Att justera ränteavdraget är ett politiskt verktyg för att stimulera ekonomin och göra det möjligt för fler att låna och äga sin bostad. Med skattereformen 1990/1991 sänktes ränteavdraget från 50 % till 30 % vilket många menar var en faktor till 90-talets finanskris.

FAQ - Ränteavdrag

Vad innebär ränteavdrag?

Ränteavdrag är en skattereduktion på lån.

Hur fungerar ränteavdrag?

Ränteavdraget är i de flesta fall redan ifyllda i inkomstdeklarationen och betalas ut med skatteåterbäringen.

Hur stort är ränteavdraget på bostadslån?

Ränteavdragets storlek beror på räntekostnaderna och kapitalinkomsterna under året.

Hur stor del av räntan är avdragsgill?

Med räntekostnader upp till 100 000 kr får avdrag göras med 30 % och 21 % på den summa som överstiger 100 000 kr.

Hur mycket pengar får man tillbaka på räntan?

Det beror på storleken på bolånet och hur stora dina räntekostnader är i förhållande till dina kapitalinkomster under året.

Varför har vi ett ränteavdrag?

För att fler ska kunna ha möjligheten att köpa och äga sin bostad.

Får alla ränteavdrag?

Du måste ha betalat in skatt och ränta under året för att få göra ett ränteavdrag och du måste även ha ett underskott i kapital, vara betalningsansvarig för lånen och ha räntekostnader på minst 1000 kr. Ränteavdrag kan inte göras på vissa lån, till exempel studielån via CSN.

Får man göra avdrag för ränteskillnadsersättning?

Ja, ränteskillnadsersättningen är avdragsgill.

Hur räknar man ut ränteavdrag?

Genom att dra av årets räntekostnader från årets kapitalkostnader.

Vad är räntereduktion?

Räntereduktion är en synonym till ränteavdrag.