Mäklararvode Rydebäck

Jämför mäklararvoden gratis

Få offerter från olika mäklare & välj den bästa!

MäklarOfferter hjälper bostadssäljare att gratis jämföra mäklararvoden i Rydebäck.
Få förslag på mäklararvoden från mäklare i Rydebäck som du sedan kan välja mellan.

Få offerter från olika mäklare och välj den bästa!

  • Hitta bästa mäklaren för dig
  • Få högre försäljningspris
  • Spara tid & pengar
  • Kvalitetssäkrade mäklare
Jämför mäklare

Fyll i formuläret för att jämföra arvoden i Rydebäck

Tjänsten är helt gratis och ej bindande Fyll i formuläret för att jämföra arvoden Beskriv bostaden du vill sälja

Bostadsrätt

Villa

Radhus/parhus

Fritidshus

Tomt

Genom att fortsätta accepterar du våra användarvillkor.

Några av våra samarbetspartners

Fastighetsmäklare som du kan jämföra på mäklarofferter

Så jämför du mäklararvoden

Fyll i formuläret Fyll i formuläret

Beskriv bostaden som du vill sälja i formuläret här.

Jämför mäklararvoden Jämför mäklararvoden

Upp till fem mäklare kontaktar dig så du kan jämföra deras erbjudanden och arvoden.

Välj bästa mäklaren Välj bästa mäklaren

Välj mäklaren som passar bäst för din försäljning.

Statistik för mäklararvoden i Rydebäck 2021 ¹

64 905 kr Genomsnittligt mäklararvode
55 000 kr Median
Fast arvode Vanligaste arvodestypen
3 % Genomsnittlig procent

Mäklararvoden i Rydebäck

Mäklararvode Rydebäck

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden i Rydebäck: Det genomsnittliga mäklararvodet i Rydebäck är 64 905 kr och den vanligaste arvodestypen är fast arvode. Detta kan översättas till ett procentarvode på 3%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Jämför
mäklararvoden

Mäklararvoden för bostadsrätter i Rydebäck ¹

40 567 kr Genomsnittligt mäklararvode
37 250 kr Median
Fast arvode Vanligaste arvodestypen
3,1 % Genomsnittlig procent
Mäklararvode bostadsrätter Rydebäck

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden för bostadsrätter i Rydebäck: Det genomsnittliga mäklararvodet för bostadsrätter i Rydebäck är 40 567 kr och den vanligaste arvodestypen är fast arvode. Detta kan översättas till ett procentarvode på 3%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Mäklararvoden för villor i Rydebäck ¹ ²

80 694 kr Genomsnittligt mäklararvode
77 250 kr Median
Fast procentsats Vanligaste arvodestypen
2,3 % Genomsnittlig procent
Mäklararvode villor Rydebäck

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden för villor i Rydebäck: Det genomsnittliga mäklararvodet för villor i Rydebäck är 80 694 kr och den vanligaste arvodestypen är fast procentsats. Detta kan översättas till ett procentarvode på 2%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Jämför
mäklararvoden

Mäklararvoden för radhus i Rydebäck ¹ ²

68 580 kr Genomsnittligt mäklararvode
60 200 kr Median
Fast procentsats Vanligaste arvodestypen
2,6 % Genomsnittlig procent
Mäklararvode radhus Rydebäck

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden för radhus i Rydebäck: Det genomsnittliga mäklararvodet för radhus i Rydebäck är 68 580 kr och den vanligaste arvodestypen är fast procentsats. Detta kan översättas till ett procentarvode på 3%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Viktigt att tänka på gällande mäklararvoden

Det händer att vi på MäklarOfferter får frågan ”Vad kostar mäklararvodet?” eller ”Vilken procent ligger mäklararvodet på?”. Det är lite som att svara på frågorna:

-Vad kostar en lägenhet? Vad kostar en bil?

Vad en lägenhet kostar beror på flera faktorer såsom: läge, storlek, skick, materialval med mera. Priset på ”en lägenhet” kan som vi alla vet skilja miljontals kronor. Vad en bil kostar beror på bilens prestanda, finesser, kvalitet och tillval. Därför kan en enkel liten bil kosta en tiondel av vad den fina snabba sportbilen kostar.

Tips!

För att se vilka arvoden som mäklarna erbjuder, så kan du snabbt & helt gratis jämföra mäklararvoden här på MäklarOfferter.

På samma sätt kan mäklararvoden mellan olika mäklare skilja en hel del och oftast finns det goda skäl till det. Många gånger beror det på vad som ingår i arvodet och hur bra jobb mäklaren kan göra. Det finns t.ex. så kallade lågprismäklare eller gör-det-själv-mäklare som t.ex. lägger över arbetet med visningen på dig som säljare. Du gör då i praktiken mäklarens jobb, men får ändå betala ett arvode. Det är också vanligt att du hos en lågprismäklare får betala mäklararvodet oavsett om bostaden blir såld eller inte, något som de flesta vanliga mäklare inte tar betalt för.

Det är viktigt att du inte stirrar dig blind på mäklararvodet, utan att du tittar på vad du faktiskt får för pengarna. I mäklararvodet brukar det vanligtvis ingå värdering av fastigheten, fotografering, annonsering och visning av fastigheten, juridiska råd kring försäljningen och kontraktsskrivning samt deklarationshjälp. Men som vi nämnde tidigare så kan detta variera från mäklare till mäklare, så jämför och se vad som faktiskt ingår i de olika mäklarnas erbjudanden.

I mäklararvodet ingår alltså mycket mer än att bara föra samman säljare och köpare, men det är just momentet att föra samman köpare och säljare som är det viktigaste och mest avgörande gällande om din försäljning blir lyckad eller inte. En bra mäklare som säljer mycket i ditt område kan även ha potentiella köpare i det egna köparregistret eller ha spekulanter som varit på visningen av ett liknande objekt som mäklaren nyligen har sålt. Den bästa mäklaren för dig är alltså mäklaren som kan få din bostad såld både snabbare och till ett högre försäljningspris när försäljningsprocessen väl är igång.

Tips!

Ska du sälja din bostad? Jämför mäklararvoden helt gratis!

Att bara titta på arvodets storlek utan att titta på vad det är du egentligen får för pengarna är därför ett misstag. Jämför flera olika mäklare, deras arvoden och vad som faktiskt ingår i mäklararvodet noggrant innan du fattar ett beslut. Oftast lönar det sig att helt enkelt välja den mäklare som verkar bäst och som passar din försäljning bäst, även om det innebär ett par tusenlappar mer i mäklararvode.

Fördelning mellan olika arvodestyper i Rydebäck

Man brukar använda sig av någon av fyra olika typer av arvodesmodeller i samband med en bostadsförsäljning. Så här ser fördelningen ut mellan de olika arvodestyperna i Rydebäck

Mäklararvoden arvodestyper Rydebäck
Mäklararvode per typ Rydebäck

Rörligt mäklararvode (fast procentsats)

Genomsnittligt rörligt mäklararvode i Rydebäck: 72 753 kr

Rörligt mäklararvode, även kallat fast procentsats eller procentarvode, är ett mäklararvode där arvodet är en viss procent av bostadens försäljningspris. Mäklaren får alltså mer i arvode ju mer bostaden säljs för. Procentsatsen brukar ligga på mellan 1,5-7% av bostadens försäljningspris, beroende på försäljningsobjektets värde samt vad som ingår i arvodet. Ett lågt uppskattat försäljningspris brukar innebära en högre procentsats och ett högt uppskattat försäljningspris brukar medföra en lägre procentsats.

Fördelen med den här modellen är att den uppmuntrar mäklaren till att sälja din bostad till ett så högt pris som möjligt för att därmed själv få en högre provision. Det gör förstås att mäklararvodet kanske blir högre än vad du tänkt dig från början, men samtidigt har du ändå tjänat ännu mer på affären eftersom din bostad sålts för högsta möjliga pris.

Fast mäklararvode

Genomsnittligt fast mäklararvode i Rydebäck: 51 879 kr

Fast mäklararvode är ett i förväg bestämt fast belopp som inte är beroende av försäljningsbeloppet. Med andra ord så är arvodet detsamma oavsett vilket pris din bostad säljs för.

Fördelen med ett fast arvode är att du redan på förhand vet vad du ska betala och nackdelen är kanske att mäklaren inte blir lika motiverad att försöka sälja din fastighet till ett så högt pris som möjligt eftersom det inte finns något som lockar och driver mäklaren som till exempel ett högre arvode. Fast arvode är en modell som är vanlig för bostäder där bostadens värde är lägre än en miljon.

Trappsats (arvodestrappa)

Genomsnittligt mäklararvode vid arvodestrappa i Rydebäck: 68 212 kr

En arvodestrappa, eller trappsats som det även kallas, är ett mäklararvode där man har en lägre procentsats upp till en viss gräns på försäljningsbeloppet och en annan högre procentsats på allt över den gränsen. (T.ex. 2% på allt upp till 2 miljoner kronor och 10% på allt över 2 miljoner kronor). Detta innebär att man betalar ett förhållandevis lägre arvode om lägenheten skulle säljas till ett pris som ligger under gränsen, men arvodet blir högre om lägenheten säljs till ett pris som ligger över den överenskomna gränsen.

Fördelen är förstås att mäklaren motiveras ännu mer att försöka få ut ett så högt försäljningspris som möjligt. Den här typen av arvodesmodell är vanligare i storstäder och ofta är det bostadssäljarna själva som efterfrågar den här typen av arvode.

Kombinerade arvodestyper

En annan ganska vanlig ersättningsform är utformad så att arvodet är uppdelat i en fast och en rörlig del. Den fasta delen täcker de fasta kostnaderna kring en försäljning som värdering och annonskostnader, det är alltså en redan förutbestämd summa. Den rörliga delen är en procentsats som beräknats utifrån det uppskattade värdet av fastigheten. Lyckas mäklaren sälja fastigheten för mer än det uppskattade värdet så får vederbörande provision på den summan som överstiger det uppskattade värdet.

Vanliga frågor och svar om mäklararvode i Rydebäck

Vad tar mäklare i arvode i Rydebäck?

Det genomsnittliga mäklararvodet i Rydebäck ligger på 3 %, vilket motsvarar 64 905 kr.

Vad är ett normalt mäklararvode för bostadsrätter i Rydebäck?

Snittarvodet för bostadsrätter i Rydebäck är 3,1 %, vilket omräknat i kronor blir 40 567 kr.

Vad är ett rimligt mäklararvode för hus/villor i Rydebäck?

Snittarvodet för villor i Rydebäck är 2,3 %, vilket omräknat i kronor blir 80 694 kr.

Tips!

Ska du sälja din bostad? Jämför mäklararvoden helt gratis!

¹ Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare har lämnat om sina försäljningar. MäklarOfferter strävar efter att tillhandahålla så korrekt information som möjligt, men uppgifterna kan trots detta avvika från de faktiska siffrorna, så uppgiftstagarna uppmanas att alltid själva kontrollera uppgifterna. MäklarOfferter är inte ansvarigt för eventuella fel, oriktigheter, skador eller andra påföljder som kan uppstå av användandet av informationen som tillhandahålls genom MäklarOfferter.

² Mätvärdena har kompletterats med mätvärden för närliggande platser.

Nöjda bostadssäljare

Läs omdömen från några av de tiotusentals nöjda bostadssäljare som har jämfört och anlitat mäklare genom MäklarOfferter.

Visa fler omdömen

Jag tyckte det fungerade bra. Det var smidigt och lätt istället för att hålla på allt för mycket själv.

David N. - Säljare av radhus/parhus i Helsingborg

Anmälde ett intresse på er hemsida och fick sen snabb kontakt med flera intresserade mäklare.

Roger K. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Väldigt bra instrument. Allt var klart och tydligt. Fick en bra uppfattning om mäklarna i området.

Göran S. - Säljare av villa i Helsingborg

Utmärkt tjänst där jag i lugn och ro kunde välja bästa mäklaren för mig.

Mikael B. - Säljare av villa i Helsingborg

Smidig tjänst!

Iléne H. - Säljare av villa i Helsingborg

Snabb och bra respons

Anita T. - Säljare av villa i Helsingborg

Utmärkt tjänst

Katarina J. - Säljare av radhus/parhus i Helsingborg

Fungerade väldigt bra.

Ola K. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade fint,

Pia W. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Tjänsten fungerade väldigt bra, fick snabbt flera mäklare som hörde av sig fort.

Mats R. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade väldigt bra.

Povel C. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Det gick otroligt snabbt! Bara några minuter efter vårt samtal, så blev jag uppringd! Positivt att själv slippa sitta och ring till mäklare.

Abaz O. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Perfekt tjänst!

Ola H. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade väldigt bra, kom snabbt i kontakt med flera bra mäklare.

Visare U. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade jättebra!

Johanna T. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade otroligt bra oss.

Fairuz Y. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade väldigt bra,

Vedran S. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Jätte bra tjänst!

Agim G. - Säljare av villa i Helsingborg

Fungerade bra.

Lulzim H. - Säljare av villa i Helsingborg

Fungerade jättebra!

Tobias G. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade utmärkt.

Ingvar G. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Enkelt och bra!

Karsten M. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Det fungerade jättebra för mig som bostadssäljare!

Ida L. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade jättebra.

Mattias O. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Flera mäklare som hörde av sig ganska omgående så fungerade mycket bra.

Karin P. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade jättebra.

Åsa och Fredrik F. - Säljare av villa i Helsingborg

Har bara positivt att säga om er och er tjänst.

Peter A. - Säljare av radhus/parhus i Helsingborg

Snabbt och enkelt.

Sara O. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade över förväntan

Lars B. - Säljare av villa i Helsingborg

Fungerade mycket bra

Inna T. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerar alldeles utmärkt! Andra gången jag använt mig utav er tjänst.

Urban och Gunilla S. - Säljare av villa i Helsingborg

Enkelt och bra med Mäklarofferter.

Ulrika R. - Säljare av villa i Helsingborg

Det var väldigt smidigt att jag slapp ringa runt till olika mäklare själv och skönt att dom kontaktade mig istället.

Joakim H. - Säljare av radhus/parhus i Helsingborg

Smidig tjänst, inom en timme blev jag uppringd av flera mäklare.

Sabrina O. - Säljare av villa i Helsingborg

Fungerade jättebra för oss. Kändes tryggt att intresserade mäklare hörde av sig.

Vaidas R. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade väldigt bra.

Rolf L. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Kanonbra tjänst!

Erling H. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Fungerade bra, väldigt nöjd.

Lis N. - Säljare av radhus/parhus i Helsingborg

Mäklarna hörde av sig omgående.

Aina S. - Säljare av bostadsrätt i Helsingborg

Bra sätt att få kontakt med flera mäklare. fFck bra indikering på vilka som var dom mest engagerade mäklarna.

Anders B. - Säljare av radhus/parhus i Helsingborg

Därför har tiotusentals bostadssäljare valt MäklarOfferter
Hitta bästa mäklaren Hitta bästa mäklaren

Genom att jämföra mäklare hittar du mäklaren som är bäst för dig.

Tjänsten är gratis Tjänsten är gratis

MäklarOfferter är helt gratis för dig som är bostadssäljare.

Få högre försäljningspris Få högre försäljningspris

Hitta mäklarna som får högst försäljningspris i ditt område.

Spara tid & pengar Spara tid & pengar

Du slipper leta mäklare själv & kan enkelt välja bästa erbjudandet.

Kvalitetssäkrade mäklare Kvalitetssäkrade mäklare

Alla mäklare på MäklarOfferter är kvalitetssäkrade genom FMI.

Inga förpliktelser Inga förpliktelser

Du är inte bunden att anlita någon av mäklarna som vi förmedlar.

Kvalitetssäkrade mäklare i Rydebäck

MäklarOfferter samlar löpande in omdömen om mäklare för att du som bostadssäljare ska kunna känna dig trygg. MäklarOfferter kräver att mäklare som vill ansluta sig är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Mäklare i Rydebäck
Jämför
mäklararvoden