Mäklararvode Västra Frölunda

Jämför mäklararvoden gratis

Få offerter från olika mäklare & välj den bästa!

MäklarOfferter hjälper bostadssäljare att gratis jämföra mäklararvoden i Västra Frölunda.
Få förslag på mäklararvoden från mäklare i Västra Frölunda som du sedan kan välja mellan.

Få offerter från olika mäklare och välj den bästa!

  • Hitta bästa mäklaren för dig
  • Få högre försäljningspris
  • Spara tid & pengar
  • Kvalitetssäkrade mäklare
Jämför mäklare

Fyll i formuläret för att jämföra arvoden i Västra Frölunda

Tjänsten är helt gratis och ej bindande Fyll i formuläret för att jämföra arvoden Beskriv bostaden du vill sälja

Bostadsrätt

Villa

Radhus/parhus

Fritidshus

Tomt

Genom att fortsätta accepterar du våra användarvillkor.

Några av våra samarbetspartners

Fastighetsmäklare som du kan jämföra på mäklarofferter

Så jämför du mäklararvoden

Fyll i formuläret Fyll i formuläret

Beskriv bostaden som du vill sälja i formuläret här.

Jämför mäklararvoden Jämför mäklararvoden

Upp till fem mäklare kontaktar dig så du kan jämföra deras erbjudanden och arvoden.

Välj bästa mäklaren Välj bästa mäklaren

Välj mäklaren som passar bäst för din försäljning.

Statistik för mäklararvoden i Västra Frölunda 2021 ¹ ²

77 999 kr Genomsnittligt mäklararvode
72 370 kr Median
Fast procentsats Vanligaste arvodestypen
2,2 % Genomsnittlig procent

Mäklararvoden i Västra Frölunda

Mäklararvode Västra Frölunda

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden i Västra Frölunda: Det genomsnittliga mäklararvodet i Västra Frölunda är 77 999 kr och den vanligaste arvodestypen är fast procentsats. Detta kan översättas till ett procentarvode på 2%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Jämför
mäklararvoden

Mäklararvoden för bostadsrätter i Västra Frölunda ¹ ²

56 823 kr Genomsnittligt mäklararvode
52 000 kr Median
Arvodestrappa Vanligaste arvodestypen
2,3 % Genomsnittlig procent
Mäklararvode bostadsrätter Västra Frölunda

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden för bostadsrätter i Västra Frölunda: Det genomsnittliga mäklararvodet för bostadsrätter i Västra Frölunda är 56 823 kr och den vanligaste arvodestypen är arvodestrappa. Detta kan översättas till ett procentarvode på 2%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Mäklararvoden för villor i Västra Frölunda ¹ ²

91 740 kr Genomsnittligt mäklararvode
82 950 kr Median
Fast procentsats Vanligaste arvodestypen
2 % Genomsnittlig procent
Mäklararvode villor Västra Frölunda

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden för villor i Västra Frölunda: Det genomsnittliga mäklararvodet för villor i Västra Frölunda är 91 740 kr och den vanligaste arvodestypen är fast procentsats. Detta kan översättas till ett procentarvode på 2%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Jämför
mäklararvoden

Mäklararvoden för radhus i Västra Frölunda ¹ ²

76 011 kr Genomsnittligt mäklararvode
70 620 kr Median
Fast procentsats Vanligaste arvodestypen
2,4 % Genomsnittlig procent
Mäklararvode radhus Västra Frölunda

Figur: Fördelningsdiagram över mäklararvoden för radhus i Västra Frölunda: Det genomsnittliga mäklararvodet för radhus i Västra Frölunda är 76 011 kr och den vanligaste arvodestypen är fast procentsats. Detta kan översättas till ett procentarvode på 2%. Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare rapporterat in.

Viktigt att tänka på gällande mäklararvoden

Det händer att vi på MäklarOfferter får frågan ”Vad kostar mäklararvodet?” eller ”Vilken procent ligger mäklararvodet på?”. Det är lite som att svara på frågorna:

-Vad kostar en lägenhet? Vad kostar en bil?

Vad en lägenhet kostar beror på flera faktorer såsom: läge, storlek, skick, materialval med mera. Priset på ”en lägenhet” kan som vi alla vet skilja miljontals kronor. Vad en bil kostar beror på bilens prestanda, finesser, kvalitet och tillval. Därför kan en enkel liten bil kosta en tiondel av vad den fina snabba sportbilen kostar.

Tips!

För att se vilka arvoden som mäklarna erbjuder, så kan du snabbt & helt gratis jämföra mäklararvoden här på MäklarOfferter.

På samma sätt kan mäklararvoden mellan olika mäklare skilja en hel del och oftast finns det goda skäl till det. Många gånger beror det på vad som ingår i arvodet och hur bra jobb mäklaren kan göra. Det finns t.ex. så kallade lågprismäklare eller gör-det-själv-mäklare som t.ex. lägger över arbetet med visningen på dig som säljare. Du gör då i praktiken mäklarens jobb, men får ändå betala ett arvode. Det är också vanligt att du hos en lågprismäklare får betala mäklararvodet oavsett om bostaden blir såld eller inte, något som de flesta vanliga mäklare inte tar betalt för.

Det är viktigt att du inte stirrar dig blind på mäklararvodet, utan att du tittar på vad du faktiskt får för pengarna. I mäklararvodet brukar det vanligtvis ingå värdering av fastigheten, fotografering, annonsering och visning av fastigheten, juridiska råd kring försäljningen och kontraktsskrivning samt deklarationshjälp. Men som vi nämnde tidigare så kan detta variera från mäklare till mäklare, så jämför och se vad som faktiskt ingår i de olika mäklarnas erbjudanden.

I mäklararvodet ingår alltså mycket mer än att bara föra samman säljare och köpare, men det är just momentet att föra samman köpare och säljare som är det viktigaste och mest avgörande gällande om din försäljning blir lyckad eller inte. En bra mäklare som säljer mycket i ditt område kan även ha potentiella köpare i det egna köparregistret eller ha spekulanter som varit på visningen av ett liknande objekt som mäklaren nyligen har sålt. Den bästa mäklaren för dig är alltså mäklaren som kan få din bostad såld både snabbare och till ett högre försäljningspris när försäljningsprocessen väl är igång.

Tips!

Ska du sälja din bostad? Jämför mäklararvoden helt gratis!

Att bara titta på arvodets storlek utan att titta på vad det är du egentligen får för pengarna är därför ett misstag. Jämför flera olika mäklare, deras arvoden och vad som faktiskt ingår i mäklararvodet noggrant innan du fattar ett beslut. Oftast lönar det sig att helt enkelt välja den mäklare som verkar bäst och som passar din försäljning bäst, även om det innebär ett par tusenlappar mer i mäklararvode.

Fördelning mellan olika arvodestyper i Västra Frölunda

Man brukar använda sig av någon av fyra olika typer av arvodesmodeller i samband med en bostadsförsäljning. Så här ser fördelningen ut mellan de olika arvodestyperna i Västra Frölunda

Mäklararvoden arvodestyper Västra Frölunda
Mäklararvode per typ Västra Frölunda

Rörligt mäklararvode (fast procentsats)

Genomsnittligt rörligt mäklararvode i Västra Frölunda: 77 569 kr

Rörligt mäklararvode, även kallat fast procentsats eller procentarvode, är ett mäklararvode där arvodet är en viss procent av bostadens försäljningspris. Mäklaren får alltså mer i arvode ju mer bostaden säljs för. Procentsatsen brukar ligga på mellan 1,5-7% av bostadens försäljningspris, beroende på försäljningsobjektets värde samt vad som ingår i arvodet. Ett lågt uppskattat försäljningspris brukar innebära en högre procentsats och ett högt uppskattat försäljningspris brukar medföra en lägre procentsats.

Fördelen med den här modellen är att den uppmuntrar mäklaren till att sälja din bostad till ett så högt pris som möjligt för att därmed själv få en högre provision. Det gör förstås att mäklararvodet kanske blir högre än vad du tänkt dig från början, men samtidigt har du ändå tjänat ännu mer på affären eftersom din bostad sålts för högsta möjliga pris.

Fast mäklararvode

Genomsnittligt fast mäklararvode i Västra Frölunda: 66 281 kr

Fast mäklararvode är ett i förväg bestämt fast belopp som inte är beroende av försäljningsbeloppet. Med andra ord så är arvodet detsamma oavsett vilket pris din bostad säljs för.

Fördelen med ett fast arvode är att du redan på förhand vet vad du ska betala och nackdelen är kanske att mäklaren inte blir lika motiverad att försöka sälja din fastighet till ett så högt pris som möjligt eftersom det inte finns något som lockar och driver mäklaren som till exempel ett högre arvode. Fast arvode är en modell som är vanlig för bostäder där bostadens värde är lägre än en miljon.

Trappsats (arvodestrappa)

Genomsnittligt mäklararvode vid arvodestrappa i Västra Frölunda: 85 654 kr

En arvodestrappa, eller trappsats som det även kallas, är ett mäklararvode där man har en lägre procentsats upp till en viss gräns på försäljningsbeloppet och en annan högre procentsats på allt över den gränsen. (T.ex. 2% på allt upp till 2 miljoner kronor och 10% på allt över 2 miljoner kronor). Detta innebär att man betalar ett förhållandevis lägre arvode om lägenheten skulle säljas till ett pris som ligger under gränsen, men arvodet blir högre om lägenheten säljs till ett pris som ligger över den överenskomna gränsen.

Fördelen är förstås att mäklaren motiveras ännu mer att försöka få ut ett så högt försäljningspris som möjligt. Den här typen av arvodesmodell är vanligare i storstäder och ofta är det bostadssäljarna själva som efterfrågar den här typen av arvode.

Kombinerade arvodestyper

En annan ganska vanlig ersättningsform är utformad så att arvodet är uppdelat i en fast och en rörlig del. Den fasta delen täcker de fasta kostnaderna kring en försäljning som värdering och annonskostnader, det är alltså en redan förutbestämd summa. Den rörliga delen är en procentsats som beräknats utifrån det uppskattade värdet av fastigheten. Lyckas mäklaren sälja fastigheten för mer än det uppskattade värdet så får vederbörande provision på den summan som överstiger det uppskattade värdet.

Vanliga frågor och svar om mäklararvode i Västra Frölunda

Vad tar mäklare i arvode i Västra Frölunda?

Det genomsnittliga mäklararvodet i Västra Frölunda ligger på 2,2 %, vilket motsvarar 77 999 kr.

Vad är ett normalt mäklararvode för bostadsrätter i Västra Frölunda?

Snittarvodet för bostadsrätter i Västra Frölunda är 2,3 %, vilket omräknat i kronor blir 56 823 kr.

Vad är ett rimligt mäklararvode för hus/villor i Västra Frölunda?

Snittarvodet för villor i Västra Frölunda är 2 %, vilket omräknat i kronor blir 91 740 kr.

Tips!

Ska du sälja din bostad? Jämför mäklararvoden helt gratis!

¹ Statistiken baseras på uppgifter som bostadssäljare har lämnat om sina försäljningar. MäklarOfferter strävar efter att tillhandahålla så korrekt information som möjligt, men uppgifterna kan trots detta avvika från de faktiska siffrorna, så uppgiftstagarna uppmanas att alltid själva kontrollera uppgifterna. MäklarOfferter är inte ansvarigt för eventuella fel, oriktigheter, skador eller andra påföljder som kan uppstå av användandet av informationen som tillhandahålls genom MäklarOfferter.

² Mätvärdena har kompletterats med mätvärden för närliggande platser.

Nöjda bostadssäljare i Västra Frölunda

Läs omdömen från några av de tiotusentals nöjda bostadssäljare som har jämfört och anlitat mäklare genom MäklarOfferter.

Visa fler omdömen

Mycket smidigt och bra! Har redan rekommenderat MäklarOfferter till två goda vänner.

Niklas L. - Säljare av bostadsrätt i Askim

Det fungerade bra.

Mats A. - Säljare av radhus/parhus i Älvsborg

Fungerade väldigt bra.

Anette R. - Säljare av bostadsrätt i Västra Frölunda

Det var kanon att det var många olika mäklare som hörde av sig.

Jonas T. - Säljare av bostadsrätt i Älvsborg

Det kändes som en djungel att leta runt själv, så tjänsten var väldigt enkel och det var skönt att bli kontaktad av intresserade mäklare.

Maria L. - Säljare av bostadsrätt i Älvsborg

Det var käckt! La in en förfrågan och efter att ni hörde av er så kontaktade flera mäklare av sig vilket var väldigt bekvämt.

Roger S. - Säljare av bostadsrätt i Älvsborg

Bra.

Niclas P. - Säljare av bostadsrätt i Älvsborg

Kanon sajt! Kunde jämföra och allt gick snabbt och smidigt.

Sebastian K. - Säljare av bostadsrätt i Lundby

Det fungerade jättebra!

Bengt J. - Säljare av bostadsrätt i Lundby

Bra!

Sofia L. - Säljare av bostadsrätt i Lundby

Fungerade alldeles utmärkt, lätt och bekvämt.

Linn J. - Säljare av bostadsrätt i Lundby

Tjänsten är bra på så sätt att man kommer i kontakt med flera intresserade mäklare.

Sebastian T. - Säljare av radhus/parhus i Lundby

Fungerade bra

Monika H. - Säljare av bostadsrätt i Högsbo

Det var väldigt bra och bekvämt att mäklarna kontaktade mig.

Håkan S. - Säljare av villa i Älvsborg

Enkelt och smidigt sätt för mig att komma i kontakt med flera mäklare när jag hade annat att tänka på än att ringa runt och leta själv.

Daniel K. - Säljare av bostadsrätt i Västra Frölunda

Mycket bra!

Sophia W. - Säljare av bostadsrätt i Lundby

Tjänsten var väldigt smidig!

Therese B. - Säljare av bostadsrätt i Annedal

Kanon.

Andreas D. - Säljare av bostadsrätt i Högsbo

Det fungerade bra!

Birgitta M. - Säljare av bostadsrätt i Brämaregården

Fungerade bra och fick kontakt med en bra mäklare som skötte försäljningen.

Maria S. - Säljare av bostadsrätt i Tynnered

Det var enkelt att bara fylla i en förfrågan och sen hörde mäklarna av sig.

Daniel H. - Säljare av bostadsrätt i Brämaregården

Fungerade väl.

Mika H. - Säljare av bostadsrätt i Lundby

Fungerade bra.

Gabriella L. - Säljare av bostadsrätt i Annedal

Funkade bra.

Thomas G. - Säljare av villa i Lundby

Väldigt bra och snabba svar från olika mäklare, precis som jag önskade.

Johan L. - Säljare av bostadsrätt i Brämaregården

Strålande tjänst!!

Ola M. - Säljare av bostadsrätt i Göteborgs Karl Johan

Flera mäklare hörde av sig så tjänsten fungerar precis som den ska.

Lotta B. - Säljare av villa i Askim

Blev kontaktad direkt och tjänsten fungerade bekymmersfritt

Madeleine A. - Säljare av bostadsrätt i Västra Frölunda

Bra och fick snabba svar. träffade alla mäklare och det fungerade väldigt smidigt.

Kristina N. - Säljare av villa i Göteborgs Karl Johan

Bra!

Sirkka W. - Säljare av bostadsrätt i Högsbo

Väldigt lätt att skriva i en förfrågan och det dröjde inte länge förrän intresserade mäklare hörde av sig,

Claes J. - Säljare av bostadsrätt i Högsbo

Utmärkt tjänst.

Fredrik J. - Säljare av radhus/parhus i Tynnered

Smidigt! Träffade flera mäklare och hittade den bästa för oss.

Rasmus J. - Säljare av bostadsrätt i Högsbo

Väldigt bra tjänst att få kontakt med mäklarna och som ger dig fortsatt frihet att hantera dem utifrån dina egna behov.

Fredrik H. - Säljare av bostadsrätt i Västra Frölunda

Vi hittade en mäklare som vi blev väldigt nöjda med

Berith E. - Säljare av villa i Näset

Snabbt och bra

Örjan / Inger C. - Säljare av bostadsrätt i Västra Frölunda

Fantastisk tjänst!! Rekommenderar er varmt!

Daniel T. - Säljare av bostadsrätt i Tynnered

Det var riktigt bra!

Jerry J. - Säljare av bostadsrätt i Tynnered

Det fungerade väl.

Gunnar I. - Säljare av bostadsrätt i Brämaregården

Jättebra!

Kerstin W. - Säljare av bostadsrätt i Brämaregården

Därför har tiotusentals bostadssäljare valt MäklarOfferter
Hitta bästa mäklaren Hitta bästa mäklaren

Genom att jämföra mäklare hittar du mäklaren som är bäst för dig.

Tjänsten är gratis Tjänsten är gratis

MäklarOfferter är helt gratis för dig som är bostadssäljare.

Få högre försäljningspris Få högre försäljningspris

Hitta mäklarna som får högst försäljningspris i ditt område.

Spara tid & pengar Spara tid & pengar

Du slipper leta mäklare själv & kan enkelt välja bästa erbjudandet.

Kvalitetssäkrade mäklare Kvalitetssäkrade mäklare

Alla mäklare på MäklarOfferter är kvalitetssäkrade genom FMI.

Inga förpliktelser Inga förpliktelser

Du är inte bunden att anlita någon av mäklarna som vi förmedlar.

Kvalitetssäkrade mäklare i Västra Frölunda

MäklarOfferter samlar löpande in omdömen om mäklare för att du som bostadssäljare ska kunna känna dig trygg. MäklarOfferter kräver att mäklare som vill ansluta sig är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Mäklare i Västra Frölunda
Jämför
mäklararvoden