MäklarOfferter

Användarvillkor för omdömeslämning

1. Så fungerar tjänsten

1.1 MäklarOfferter Sverige AB (org.nr. 556843-6298 och nedan ”MäklarOfferter”) driver webbsajten www.maklarofferter.se som är en tjänst där användare kan leta och jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden (nedan ”Tjänsten”).

1.2 Användare kan inom Tjänsten lämna omdömen om fastighetsmäklare och om Tjänsten.

1.3 Användare som lämnar omdömen om Tjänsten och om fastighetsmäklare på Tjänsten benämns nedan för ”Omdömeslämnaren”.

2. MäklarOfferters rättigheter & åtaganden

2.1 MäklarOfferter äger rätt att, utan att ange skäl, neka eller ta bort omdömen från Omdömeslämnaren som bedöms vara fiktiva, kränkande, i strid med dessa villkor eller på annat liknande sätt skulle kunna påverka Tjänsten negativt.

2.2 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om ett omdöme bedöms vara fiktivt, kränkande, i strid med dessa villkor eller på annat liknande sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

2.3 Respektive Omdömeslämnare har upphovsrätt till de omdömen och uppgifter som Omdömeslämnaren genom Tjänsten lämnar om fastighetsmäklare och om Tjänsten.

2.4 Omdömeslämnaren ger härmed MäklarOfferter en exklusiv, obegränsad och oåterkallelig licens att publicera omdömen och statistik som Omdömeslämnaren genom Tjänsten lämnar om fastighetsmäklare och om Tjänsten.

2.5 Om MäklarOfferter för allmänheten publicerar omdömen om fastighetsmäklare eller om Tjänsten som Omdömeslämnaren lämnat, så ersätter MäklarOfferter Omdömeslämnarens efternamn med efternamnets första bokstav samt publicerar inte Objektets gatunummer. Detta gäller såvida inget annat skriftligt överenskommits mellan MäklarOfferter och Omdömeslämnaren.

2.6 Om MäklarOfferter för allmänheten publicerar statistik som Omdömeslämnaren lämnat om en eventuell försäljning, så publicerar MäklarOfferter aldrig Omdömeslämnarens namn eller det sålda objektets gatunummer i samband med statistiken. Detta gäller såvida inget annat skriftligt överenskommits mellan MäklarOfferter och Omdömeslämnaren.

3. Omdömeslämnarens rättigheter & åtaganden

3.1 Omdömeslämnaren samtycker till att MäklarOfferter och fastighetsmäklare kontaktar Omdömeslämnaren via bland annat telefon och e-post angående Tjänsten.

3.2 Omdömeslämnaren har ingen rätt till ersättning från MäklarOfferter för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till användande av Tjänsten eller MäklarOfferters agerande i övrigt.

3.3 Om information som Omdömeslämnaren laddar upp på Tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för MäklarOfferter är Omdömeslämnaren skyldig att hålla MäklarOfferter skadeslös eller ersätta MäklarOfferter för den skada som uppkommit.

3.4 Omdömeslämnaren accepterar Användarvillkoren för omdömeslämning i sin helhet genom att lämna sina uppgifter i formuläret för insamling av omdömen på Tjänsten.

4. Ansvarsfriskrivning

4.1 MäklarOfferter är inte ansvarig utgivare för omdömen som lämnas genom Tjänsten och har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå genom Omdömeslämnarens användande av Tjänsten.

4.2 MäklarOfferter friskriver sig från all eventuell skada, inklusive förlust i näringsverksamhet, som kan uppstå genom Omdömeslämnarens användande av Tjänsten.

5. Personuppgifter

5.1 MäklarOfferter har en Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner Omdömeslämnaren att vi använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Bostadssäljaren godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

5.2 Omdömeslämnaren kan närsomhelst återkalla sitt lämnade samtycke, i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

6. Immateriella rättigheter

6.1 MäklarOfferter har en exklusiv, obegränsad och oåterkallelig rätt att använda texter, bilder och annat material som Omdömeslämnaren laddar upp på Tjänsten.

6.2 Omdömeslämnaren är ensamt skyldig att kontrollera att material som Omdömeslämnaren laddar upp på Tjänsten får användas och publiceras på Tjänsten enligt rådande lagar och förordningar, samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs.

6.3 Omdömeslämnaren svarar själv för att uppladdat material inte är kränkande, vilseledande eller i övrigt inte förenligt med svenska lagar och förordningar.

7. Missbruk

7.1 Vid missbruk av Tjänsten förbehåller sig MäklarOfferter att, utan att ange skäl, utesluta Omdömeslämnaren från användande av Tjänsten.

7.2 MäklarOfferter förbehåller sig rätten att avgöra om Omdömeslämnarens agerande bedöms som missbruk.

7.3 Om Omdömeslämnaren utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, försämra anslutna fastighetsmäklares anseende eller vilseleda anslutna fastighetsmäklare, MäklarOfferter eller användare av Tjänsten genom att exempelvis lämna oriktiga eller oetiska omdömen, har MäklarOfferter rätt att, förutom att utesluta Omdömeslämnaren, erhålla från Omdömeslämnaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

8. Ändringar av villkor

Användarvillkoren för Bostadssäljare uppdateras av MäklarOfferter från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. De användarvillkor som tillämpades vid tidpunkten för användandet av Tjänsten är de som gäller för respektive lämnade omdöme.

9. Tillämplig lag och tvist

9.1 Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

9.2 Tvist rörande användarvillkor och avtal med MäklarOfferter ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Tjänsten är gratisInga förpliktelserSpara tid & pengarFå högre försäljningspris
Jämför mäklare