EgendomsMäklarna

Hitta bästa mäklaren i ditt område Tjänsten är gratis Inga förpliktelser Spara tid & pengar Få högre försäljningspris

EgendomsMäklarna

EgendomsMäklarna är den 56:e största mäklarkedjan sett till antal fastighetsmäklare med totalt 7 mäklare fördelat på 6 mäklarkontor.

EgendomsMäklarna

Egendomsmäklarna är en mäklarfirma som har specialiserat sig på att förmedla jord- och skogsfastigheter över hela landet. Alla fastighetsmäklare på Egendomsmäklarna har gedigen erfarenhet och kunskap av denna typ av försäljning och flera mäklare är utbildade agronomer, lantmästare eller jägmästare. Detta innebär att det finns en förståelse för vad det innebär att äga och förvalta jord och skog. För kunden är det en stor trygghet att mäklaren har både kunskap och erfarenhet av liknande försäljningar. Egendomsmäklarna är en rikstäckande mäklarbyrå med mäklarkontor utspridda över hela landet på fem olika platser. Är du i startgroparna för att sälja eller köpa en jord- eller skogsfastighet är du välkommen att kontakta Egendomsmäklarna för en kostnadsfri rådgivning.

Många olika tjänster

Egendomsmäklarna kan vara med genom hela försäljningsprocessen från rådgivning och värdering till kontraktsskrivning. Mäklare på Egendomsmäklarna kan även bistå vid delförsäljningar och avstyckningar. En annan tjänst som mäklarbyrån erbjuder är att vara behjälpliga med värdering inför generationsskiften. Egendomsmäklarna hanterar också kommersiella fastigheter och villor.

Försäljning av jord- och skogsfastigheter ställer stora krav på mäklaren

För att kunna förmedla en jord- och skogsfastighet behöver mäklaren ha både god kompetens inom området och erfarenhet av liknande försäljningar. En försäljning av en gård innebär ofta att det finns stora ekonomiska värden att hantera men även många känslomässiga aspekter. Det gäller att effektivt anpassa försäljningsprocessen efter rådande omständigheter, se unika egenskaper och hitta smarta lösningar. För Egendomsmäklarna är det viktigt att både säljaren och köparen känner sig trygga genom hela processen.

Viktiga steg i försäljningsprocessen

Även om alla objekt är unika och anpassas efter kundens önskemål och krav är vissa steg återkommande i försäljningsprocessen. Processen börjar i de flesta fall med ett förutsättningslöst möte där kunden förklarar situationen och vilka önskemål som finns och tillsammans diskuteras den bästa lösningen fram. Mäklaren gör vid detta tillfälle även en värdebedömning av fastigheten. Inför detta första möte är det därför bra om kunden har förberett med att ta fram den information som finns. Det kan till exempel finnas en skogsbruksplan, underlag för ombyggnationer och renoveringar, upplåtelseavtal, stödrätter, andra årliga intäkter samt äldre dokument som kartor över området och olika typer av ritningar.

Innan säljprocessen sedan startar upprättas ett uppdragsavtal eller ett förmedlingsavtal. I detta avtal beskrivs uppdraget och här finns även information om olika överenskommelser och förpliktelser, till exempel mäklararvodet, marknadsföringsåtgärder och tidsplan för försäljningen. Nästa steg innebär att marknadsföringen och informationsinsamlingen påbörjas. Informationen tillsammans med bilder och kartor är grunden för marknadsföringen av objektet. Inför fotograferingen är det bra om säljaren röjer upp på gården. Det kan till exempel handla om att klippa gräs och köra bort skräp. Detta kan nämligen vara av stor betydelse för hur en spekulant uppfattar gården och påverka det slutgiltiga priset. Marknadsföringen sker digitalt men även i lokalpressen och i fackpress för jord och skog. Visningarna kan vara både öppna eller privata. Det beror på säljarens och köparens önskemål. Om det finns flera spekulanter drar en budgivning igång och när säljare och köpare kommit överens om köpeskillingen är det dags att skriva under ett köpeavtal. Överlåtelsehandlingarna är betydligt mer omfattande för en jord- eller skogsfastighet jämfört med en villa eller en bostadsrätt och mäklaren på Egendomsmäklarna är självklart behjälplig med detta. På dagen för tillträdet regleras den återstående köpeskillingen och sedan får köparen tillgång till fastigheten.

Tips!

Ska du sälja din bostad? Jämför mäklare gratis på MäklarOfferter.se!

Alla EgendomsMäklarnas kontor