Vakansgrad

Vakansgrad

Den del av en fastighet som inte nyttjas kallas för vakansgrad. Ett lägenhetshus på 10 lägenheter, 8 inneboende och 2 vakanta, har en vakansgrad på 20 procent.