Värdeutlåtande

Värdeutlåtande

Den slutgiltiga bedömningen av en fastighets värde kallas för värdeutlåtande och utförs av en godkänd värderingsman.