Värdeår

Värdeår

Värdeår är ett begrepp som används vid uträkning av taxeringsvärdet på en fastighet. Eftersom att byggnadens ålder påverkar värderingen används värdeår för att skapa en mer rättvis bild för byggnader som fått större renoveringar och tillbyggnader.