Utnyttjandetal

Utnyttjandetal

Den del av en fastighet som nyttjas kallas för utnyttjandetal.