Upplysningsskyldighet

Upplysningsskyldighet

Säljaren måste upplysa köparen om kända fel som köparen själv kan ha svårt att upptäcka. Säljare som undanhåller sådan information riskerar skadestånd.