Upplupen ränta

Upplupen ränta

Räntekostnader som ännu inte har betalats men som räknas till nuvarande räkenskapsår kallas upplupen ränta. Motsatsen till upplupen ränta är förutbetald ränta.