Upplåtelseavgift

Upplåtelseavgift

När en hyresrätt görs om till en bostadsrätt begärs ofta en kapitalinsats från bostadsföreningen. Upplåtelseavgiften brukar räknas som marknadspriset minus denna kapitalinsats.