Upplåtelse

Upplåtelse

Upplåtelse innebär att ägaren till en fastighet låter någon annan nyttja egendomen utan att äganderätten förändras, till exempel genom lån eller uthyrning.