Undersökningsplikt

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken undersökningsplikt vid bostadsköp. Det innebär att köparen i efterhand inte kan kräva ersättning av säljaren för fel som borde ha hittats innan köpet. Ansvaret ligger på köparen.