Underhåll

Underhåll

Fastighetsägare betalar en avgift precis som om det hade varit en hyresbostad. Det kallas för underhåll. Fastighetsägare betalar för underhåll som till exempel sophämtning, gemensam uppvärmning och liknande.