Totalt kapital

Totalt kapital

Totalt kapital kallas ibland också balansomslutning och är en ekonomisk term som visar ett företags tillgångar, mer specifikt summan av eget kapital och skulder.