Totalhyra

Totalhyra

Totalhyra är hyran inklusive alla övriga kostnader som är relaterade till fastigheten. Till exempel vatten, fastighetsskatt och värme.