Topplån

Topplån

Vid fastighetsköp får ett bolån max finansiera 85 procent av en fastighets värde. Av dessa 85 procent brukar ibland 10–15 procent finansieras av ett lån med högre ränta. Det kallas topplån. De resterande 15 procenten ska finansieras med kontantinsats.