Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld

Den årliga avgift som privatpersoner och företag betalar för en tomträtt kallas tomträttsavgäld. Avgälden grundar sig i jordabalken och rättspraxis.