Tomträtt

Tomträtt

En tomt som tillhör stat eller kommun kan i vissa fall mot en avgift upplåtas i en fastighet på obestämd tid. Man betalar då för tomträtten och har rätt att nyttja egendomen.