Tillträdesdag

Tillträdesdag

Den dag då köparen får tillträde till fastigheten kallas tillträdesdag. Eventuella lån och risker övertas av köparen och köpeskillingen ska vara betald (om inte annat har avtalats).