Taxeringsvärde

Taxeringsvärde

Det värde på en fastighet som fastighetsskatten grundar sig på kallas för taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av det sannolika marknadsvärdet.