Subventionsränta

Subventionsränta

Den räntesats som fastställs av Boverket och fungerar som underlag för beräkningen av den statliga räntesubventionen kallas för subventionsränta.