Strimlade lån

Strimlade lån

När medlemmarna i en bostadsrättsförening tar upp lån motsvarande sina respektive delar i föreningens lån kan räntekostnaderna dras av. En förening kan inte göra ränteavdrag i lika stor utsträckning som privatpersoner kan, vilket är anledningen bakom så kallade strimlade lån. Lånen tas mot säkerhet av pantbrev i föreningens fastighet. Samma pantbrev kan användas av flera bostadsrättsinnehavare.