Statliga bostadslån

Statliga bostadslån

Bolån som ges ut av statliga kreditgivare och banker kallas för statliga bostadslån. SBAB är den största statliga aktören på bostadsmarknaden.