Statlig kreditgaranti

Statlig kreditgaranti

Den statliga kreditgarantin förbättrar finansieringsmöjligheterna för byggherrar. Den statliga kreditgarantins syfte är att främja byggandet av fler bostäder.