Stamfastighet

Stamfastighet

När man delar upp mark genom avstyckning kallas den mark som avskiljs för styckningslott och den återstoden av fastigheten efter avstyckningen för stamfastighet.