Stadsplan

Stadsplan

De detaljplaner som upprättades före 1 juli 1987 kallades för stadsplan eller byggnadsplan. I stadsplanerna reglerades hur och vad man fick bygga.