Stadgar

Stadgar

Varje bostadsrättsförening sätter upp sina egna stadgar som varje medlem måste följa. Utöver stadgarna finns det många regler och lagar som samtliga bostadsrättsföreningar i Sverige måste följa.