Stämpelskatt

Stämpelskatt

I Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter står att läsa om den avgift som enligt lag ska betalas vid varje nyförvärv av fast egendom och tomträtt. Avgiften kallas för stämpelskatt och beräknas på köpeskillingen.