Specialbyggnad

Specialbyggnad

Specialbyggnad är en fastighetstyp som är skatte- och avgiftsfri. Det handlar till exempel om kulturbyggnader, allmänna byggnader, värmecentraler och distributionsbyggnader.