Småhus

Småhus

Småhus är små byggnader som fungerar som fritidshus eller året runt-bostad för enskilt hushåll. Småhus är vanligast i utkanter av städer, förorter, på landet eller i mindre samhällen.