Skuldebrev

Skuldebrev

I ett skuldebrev ges ett skriftligt löfte om att betala en viss skuld. Det är som ett slags kvitto till långivaren och ett bevis på att någon har en skuld. Ett annat ord för skuldebrev är revers.