Servitut

Servitut

Det juridiska begreppet servitut innebär rätten en fastighet har att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Ett servitut är aldrig knutet till en person, utan till en fastighet. Servitut har i regel inget slutdatum utan gäller tillsvidare.