Serielån

Serielån

Om man tar ett serielån ökar amorteringen successivt i en förutbestämd takt.