Saneringsfastighet

Saneringsfastighet

En fastighet inom saneringsområde kallas för saneringsfastighet. I vissa fall kan saneringsfastighet även betyda rivningsfastighet.