Samtycke

Samtycke

En bostad som är en del av samboegendom (det vill säga har förvärvats av två personer i ett samboförhållande) kräver samtycke från båda parter inför en eventuell försäljning.