Samfällighet

Samfällighet

En egendom som hör till flera gemensamma fastigheter kallas för en samfällighet. Det kan till exempel handla om gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter. Man kan bilda en samfällighetsförening.