Särskild fastighetstaxering

Särskild fastighetstaxering

Skattemyndigheten skickar ut en fastighetsdeklaration till alla ägare av en fastighet som under året genomgått en större förändring. Förändringen kan till exempel vara nyinköpt mark eller beviljad ansökan om bygglov. Den nya fastighetsdeklarationen används för att besluta om ifall särskild fastighetstaxering är nödvändig.