Säljarrevers

Säljarrevers

En ekonomisk uppgörelse i form av säljarrevers innebär att köparen betalar hela, eller en del, av köpeskillingen, över tid. Uppgörelsen skrivs mellan köpare och säljare.